KATALOZI

STEM paketi - za rad u nastavi

Nađi po šifri:

broj proizvoda na str.:

1/1Šifra artikla

Naziv


Cijena Kn

(sa PDV)


slike/FT519340.jpg
FT519340 
novo
Fischer set - 519340 - STEM PREP Physics, Robotics, Energy & Power (9 kits in 1)  5.349 .08

KOL:

Projektne teme: Jednostavni strojevi, Mehanički sistemi, Strukture, Sile, Pneumatika, Potencijalna i Kinetička energija, Proizvodnje električne energije, Pretvorba i spremanje energije, Elektricitet, Elektronika, Optika, Digitalne komunikacije i Programski kontrolirani sistemi. Komplet se satoji od 2110 elemenata i obrađuje 118 modela.

slike/FT519341.jpg
FT519341 
novo
Fischer set - 519341 - STEM Engineering (TXT Advanced, ElectroPneumatics, Industry, Accu Set)  6.321 .68

KOL:

Projektne teme: Mehatronika, Kibernetika, Skiciranje i dokumentiranje, Strukture, Mehanički sistemi, Senzorski sistemi, Motori i drugi pogoni, Automatika, Osnove robotike i Mobilna robotika. Komplet se sastoji od 890 elemenata i obrađuje 22 modela.

slike/FT533506.jpg
FT533506 
Fischer set - 533506 - Jednostavni strojevi (Simple Machines )  632 .12

KOL:

Upute za gradnju 40 modela. Nekid od modela su getriba vozila, dizalica i centrifugalni regulator. U kompletu se nalazi više od 500 elemenata. Idelani paketi za dogradnju: Motor Set XS · Motor Set XM · Power Set
DIO MODELA KOJI SE MOGU SASTAVITI:
533506533506533506533506533506533506

slike/FT533013.jpg
FT533013 
Fischer set - 533013 - Pneumatika (Pneumatics )  923 .97

KOL:

Osnove pneumatike kroz rad na 8 modela.
DIO MODELA KOJI SE MOGU SASTAVITI:
533013533013533013533013533013533013

slike/FT533028.jpg
FT533028 
Fischer set - 533028 - Pogonski sistemi ( Drive Systems )  583 .49

KOL:

Konstrukcija modela sa različitim načinima pogona. Pogon gumicom, zrakom (balon), vjetrom i pogonskim sklopom. Komplet sadrži 280 elemenata i moguće je izraditi 8 modela.
DIO MODELA KOJI SE MOGU SASTAVITI:
533028533028533028533028533028533028

slike/FT533022.jpg
FT533022 
Fischer set - 533022 - Zelena energija + goriva čelija Green Energy (incl. Fuel Cell Kit)  1.361 .54

KOL:

DIO MODELA KOJI SE MOGU SASTAVITI:
533022533022533022533022533022533022

slike/FT533029.jpg
FT533029 
Fischer set - 533029 - Elektronika ( Electronics )  972 .61

KOL:

Izrada modela kontroliranih elektroničkim sklopom. Elektronički sklop se dograđuje različitim elektroničkim elementima. Mogu se kombinirati tranzistor, kondenzator, otpornik i LED dioda. Korištenjem tih elemenata kontrolira se rad modela. Moguće je izraditi 16 modela. Modeli se napajaju putem 9V baterije ( nije u kompletu ). Komplet sadrži 260 elemenata.
DIO MODELA KOJI SE MOGU SASTAVITI:
533029533029533029533029533029533029

slike/FT533037.jpg
FT533037 
Fischer set - 533037 - Optika i svijetlo ( Optics & Lights )  729 .41

KOL:

DIO MODELA KOJI SE MOGU SASTAVITI:
533037533037533037533037533037533037

slike/FT538424.jpg
FT538424 
novo
Fischer set - 538424 - Physics I (2.0)  826 .69

KOL:

DIO MODELA KOJI SE MOGU SASTAVITI:
538424538424538424538424538424538424

slike/FT538423.jpg
FT538423 
novo
Fischer set - 538423 - Machanics ( 2.0)  826 .69

KOL:

konstruiranje različitih modela iz statike ( mostovi ) i mehanike ( prijenos, getriba). Modeli se napajaju putem baterije 9V ( nije u kompletu ). Komplet obrađuje 30 modela i sadrži 500 elemenata.
DIO MODELA KOJI SE MOGU SASTAVITI:
538423538423538423538423538423

Nađi po šifri:

broj proizvoda na str.:

1/1