KATALOZI

Modeli za rad u nastavi

Nađi po šifri:

Broj proizvoda na str.:

1/2Šifra artikla

Naziv


Cijena Kn

(sa PDV)


slike/ROB00188.jpg
ROB00188 
Model - alat - VALJCI  138 .89

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa valjcima. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vežbe.

slike/ROB00566.jpg
ROB00566 
Model - alat - KLIN  137 .17

KOL:

Komplet za izradu vježbe pomoću klina. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.

slike/ROB00189.jpg
ROB00189 
Model - alat - KUGLE  191 .61

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa kuglama. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.

slike/ROB00207.jpg
ROB00207 
Model - alat - POLUGA  256 .60

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa polugom. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.

slike/ROB00555.jpg
ROB00555 
Model - alat - KOSINA  156 .38

KOL:

Komplet za izradu vježbe pomoću kosine. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.

slike/ROB00556.jpg
ROB00556 
Model - alat - KOTAČ  123 .12

KOL:

Komplet za izradu vježbe pomoću kotača. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.

slike/ROB00233.jpg
ROB00233 
Model - prijenos - KARDANSKI PRIJENOS  117 .90

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa kardanskim prijenosom. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.

slike/ROB00190.jpg
ROB00190 
Model - prijenos - LANČANI PRIJENOS  394 .25

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa lančanim prijenosom. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.

slike/ROB00558.jpg
ROB00558 
Model - prijenos - PUŽNI  122 .93

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa pužnim prijenosom. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.

slike/ROB00559.jpg
ROB00559 
Model - prijenos - REMENSKI  134 .80

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa remenskim prijenosom. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.

slike/ROB00232.jpg
ROB00232 
Model - prijenos - TARNI PRIJENOS  197 .22

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa tarenicama. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.

slike/ROB00222.jpg
ROB00222 
Model - prijenos - ZUPČANI PRIJENOS  184 .49

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa zupčanim prijenosom. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.

slike/ROB00563.jpg
ROB00563 
Model - mehanizam - BREGASTI  154 .66

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa bregastim mehanizmom. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja Vježbe.

slike/ROB00560.jpg
ROB00560 
Model - mehanizam - EKSCENTAR  137 .65

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa ekscentar mehanizmom. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja Vježbe.

slike/ROB00564.jpg
ROB00564 
Model - mehanizam - KOLJENASTO VRATILO  188 .76

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa koljenastim mehanizmom. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja Vježbe.

slike/ROB00561.jpg
ROB00561 
Model - mehanizam - KULISNI  140 .41

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa kulisnim mehanizmom. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja Vježbe.

slike/ROB00557.jpg
ROB00557 
Model - mehanizam - PUŽNI  188 .20

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa pužnim mehanizmom. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja Vježbe.

slike/ROB00565.jpg
ROB00565 
Model - mehanizam - STAPNI  141 .45

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa stapnim mehanizmom. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja Vježbe.

slike/ROB00223.jpg
ROB00223 
Model - mehanizam - VIJČANO VRATILO  172 .61

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa vijčanim mehanizmom. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.

slike/ROB00562.jpg
ROB00562 
Model - mehanizam - ZGLOBNO - POLUŽNI  171 .48

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa zglobno - polužnim mehanizmom. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja Vježbe.

Nađi po šifri:

broj proizvoda na str.:

1/2