dani otvorenih prozora.jpgDani otvorenih vrata EU projekata 2021.
New_Omni_1.jpg
New_Omni_4.jpg New_Omni_3.jpg New_Omni_2.jpg
U izradi je novi ROBOTIC SET sa modelom vozila koji podržava upravljanje putem bilo kojeg od naših sučelja ( micro:bit, Arduino, Raspberry ). Vozilo ima pogon na sva četiri kotača i može se kretata u svim smjerovima uz pomoč Omni kotača. Motaža sučelja na model putem X nosača.
microbit_nosac.jpg
microbit_n_2.jpg microbit_n_1.jpg
Za što jednostavniju montažu sučelja IO F5 / T5 napravili smo X nosač. Montaža je moguća na dva načina. Način montaže može se vidjeti na slikama u prilogu. Nosač možete naručiti putem kataloga (micro:bit) ili skinuti datoteku putem doljnjeg linka i sami ga isprintati.
Conv01.jpg
Conv03.jpg Conv02.jpg
OpenPLC - malo "ozbiljniji" projekt. Kontrola pokretne trake sa dva mjesta obrade. Primjer sa Arduino UNO i UNO-F5 sučeljem. PRIMJER PROGRAMA u školi programiranja Arduino - OpenPLC (LINK).
VR-01.jpg
VR-04.jpg VR-03.jpg VR-02.jpg
VR s LED kontrolom. Koristimo VR naočale za mobitel koji se vidi u video primjeru. Drugi mobitel je za kontrolu LED dioda. Kompletna ulazno-izlazna kontrola i strimanje ide putem Raspberry Pi 3B i Pi - F5 sučelja. Dvije USB kamere su za prijem stereo slike.
Monster Car_Basic.jpg
Monster_Car_microbit.jpg Monster_Car_Mega.jpg Monster_Car_Raspberry.jpg
Novi model vozila U našoj ponudi. Moguće ga je kontrolirati putem bilo kojeg sučelja iz naše ponude ( micro:bit, Arduino ili Raspberry ). Nadogradnja vrste i broja senzora prema mogućnostima sučelja. Napajanje putem baterije 35537 - ( 8.4V 1800 mAh ).
Open_PLC_1.jpg
Open_PLC_3.jpg Open_PLC_2.jpg
OpenPLC možete koristiti za kontrolu Arduino i Raspberry sučelja sa svim našim sučeljima (F5 i T5). Pripremamo programske primjere za lakši početak sa prilagođenim programima (firmware) sa sva tri sučelja (Arduino UNO/Mega i Raspberry. Video sa programskim primjerom za UNO može se vidjeti na našem facbook profilu. Program, opis setupa i potreban firmare za Arduino Uno + Uno-F5 možete preuzeti putem linka.
Pi-T5_B3.jpg
Pi-T5_B.jpg Pi-T5_A.jpg Pi-T5.jpg
Uskoro u prodaji novo sučelje Pi-T5, verzija sa terminalima. Tehnička specifikacija ista kao i za sučelje Pi-F5.
UnoT5_MegaT5.jpg
MMega-T5.jpg UUno-T5.jpg
Uskoro u prodaji nova sučelja Uno-T5 i Mega-T5 s terminalima. Tehnička specifikacija ostaje ista kao i za sučelja Uno-F5 i Mega-F5.
Pr01_01.jpg
Nudimo vam mogućnost pred-narudžbe naših novih proizvoda, po nižim cijenama, koji su u razvoju ili pred početkom proizvodnje. Nadamo se da će vam ovaj način ponude biti prihvatljiv, a nama će pomoći u razvoju novih proizvoda. Za početak vam nudimo mogućnost pred-narudžbe za proizvod koji je pred završetkom - micro:bit AD-BW. Puno detaljnije informacije možete pronaći na linku ili pod NOVI projekti.
microbit_AD_ALL.jpg
Uskoro završavamo sa izradom programske podrške za BW verziju. Osim standardnih funkcija moći će se, na jednostavan način, izraditi platformska, ili igrica poput labirinta. Programiranje micro:bita putem Python ili Blocks programskog jezika. Za kontrolu kretanja u igri, osim standardnih tastera A i B, mogu se koristiti i dodirni senzori P1 i P2.
pi_nosaci.jpg
Pi_nosac_z.jpg Pi_nosac_a.jpg pi_nosaci_2.jpg
Završili smo konstrukciju nosača za sve Raspberry Pi verzije (Zero, A i B). Sve verzije će biti dostupne za download na stranici Download / Pomoć - Upute, ili će se moći narućiti putem kataloga.
Nosaci_v2.jpg
Arduino_nosac_v2.jpg Pi_nosac_v2.jpg
Nosači verzija 2 za Arduino UNO ili MEGA, te Raspberry PI 3B i 3B+. Datoteke za ispis na 3D printeru mogu se skinuti na stranici linka.
Quad_S_01.jpg
Quad_S_03.jpg Quad_S_02.jpg
Model s pogonom na sva četiri kotača. Kotači su OMNI i omogućavaju kretanje vozila u svim smjerovima.
Monster_01.jpg
Monster_02.jpg
Vozilo ima kotače 80 i za pogon koristi enkoder ili XM motore. Zadnji par kotača je pomičan, tako da vozilo može s lakoćom skretati u malom luku. Prikazanim modelom se upravlja putem bežične veze (NRF24L01). Upravljačko sučelje za vozilo je Arduino UNO + Uno-F5 + NRF24L01, a daljinska kontrola je također Arduino UNO + Uno-F5 + NRF24L01.
fondovi_logo.jpg
ESIF-izjava.jpg