facebook.png

© Želimir Bistrović 2018
micro:bit IO sučelje - dopunjeno
MicroBit_IO_sucelje_opis_A.jpg
MicroBit_IO_sucelje_opis_B.jpg
Opis sučelja sa mogučnostima spajanja. Na ulaze ( senzori ) mogu se spojiti svi senzori koji imaju MAX izlazni napon 3,3V. NE SMIJU se FischerTechnik ultrazvučni i IR senzor jer bi došlo do oštećenja micro:bita. Senzori koji za napajanje koriste 9V spajaju se direktno na bateriju ili ( ako se koristi adapter ) na ulaz za bateriju. Izlazno napajanje radi samo kad je sučelje spojeno na bateriju ili adapter. Micro:bit se može programirati i kada je samo spojen putem USB kabla.
KOMBINIRANI SENZOR - akcelerator / žiro / kompas (I2C - BMX055)
Kombi_senzor.jpgNovi kombinirani senzor se spaja na konektor TXT sučelja. Programska kontrola putem I2c sabirnice. Potražite pod Dijelovi / Elektrika zadnja stavka. Funkcije za kontrolu se nalaze u biblioteki ( library ) I2C - BMX055 (RoboPro 4.2.3).
3D printer
3D_printer.jpgProspekt u PDF formatu možete skinuti putem doljnjeg linka.
http://didacta.hr/novosti/3D printer_FischerTechnik.pdf
ROBO PRO 4.1.6 upgrade
FT522429.jpgIzašao je 'upgrade' Robo PRO programa koji riješava neke greške iz prethodne verzije. Jedna od grešaka je i rad sa ULTRAZVUČNIM senzorima. Link je u prilogu, a veličina je oko 200 Mb.
http://www.fischertechnik.de/ResourceImage.aspx?raid=8405
Program RoboBUBI za PC
Win003.jpgZavršili smo prgram RoboBUBI za PC i testirali ga na Win 7 i Win XP. Komplet ( program i primjere) možete skinuti na grupi RoboBUBI novosti.
TEHNIČKI OPIS ROBOBUBI SUČELJA
BUBI-AR01-01_opis_m.jpgKompletan opis gotovog RoboBUBI sučelja. U ARDUINO UNO verziji može se ( uz zamjenu drivera za motore kratkospojinim podnožjem ) koristiti DO 15 ULAZA / IZLAZA. Tako da se sučelje može koristiti i za natjecanje iz AUTOMATIKE i ROBOTIKE.
http://www.didacta.hr/naruci.php?men=12&mgr=K&mpg=C&brst=10
RoboBUBI sučelje u prodaji
RoboBUBI sucelje 3_400.pngSučelje se može naručiti u tri različite verzije: za programiranje kao ARDUINO, za programiranje FreeBASIC i RoboBUBI grafičkim programom ili programiranje RoboPRO programom (FischerTechnik verzija 3.2.6 ). Informacije su pod KATALOG / RoboBUBI katalog.
http://didacta.hr/naruci.php?men=12&mgr=K&mpg=C&brst=10
BUBI robot sa TICALIMA za obilaženje zapreka
BUBI_ticala.jpg
Napravili smo još jedan model BUBI robota. Model ima elektroniku koja pomoću ticala detektira i putem kontrole motora obilazi zapreke.
BUBI - robot za igranje nogometa
Slika04.jpg
BUBI - robot namjenjen za igranje "nogometa". Robot se sastoji od vozila s motorima i upravljačkog dijela s baterijama. Napajanje robota putem dvije AAA baterije. Robot se kontrolira putem četiri tastera u svim smjerovim. Cilj igre je ugurati lopticu u protivnički gol.
BUBI - SUMO robot
Slika03.jpg
BUBI - SUMO robot namjenjen za igranje SUMO borbe. Robot se sastoji od vozila s motorima i upravljačkog dijela s baterijama. Napajanje robota putem dvije AAA baterije. Robot se kontrolira putem četiri tastera u svim smjerovim. Cilj igre je izgurati protivničkog robota iz označenog kruga.
BUBI roboti za edukaciju i igru - PRATI SVIJETLO
BUBI03.jpg
Robot je po konstrukcji identičan robotu koji prati crtu osim djela elektronike koji je druge namjene.
BUBI roboti za edukaciju i igru - PRATI CRTU
BUBI01.jpg
BUBI robot koji prati crtu pomoču infracrvenih senzora. Osjetljivost senzora se može podešavati. Robot se sastoji od motora, tijela, kutije za bateriju ( 2xAAA = 3V ) i elektronike za praćenje crte. Svi djelovi se jednostavno montiraju na tijelo robota bez ljepila ili drugih pomagala. Elktronički dio može biti izrađen i testiran ili KIT verzija.
IR prijemni senzor i predajnik
IR_prijem_predj.jpgU ponudi su i samostalno IR prijemni i predajni elementi. Prijemni senzor se može spojiti na B-1X modul, ili kao standarni senzor koji se spaja na ulaz TX/TXT sučelja. Kod predajnih je jedan element za spajanje na TX/TXT izlaz (9V), a drugi za B-1X modul (5V). U katalogu pod "SUČELJA I PRIBOR".
ROBO RESCUE vozilo MODEL-04
Model04.jpgModel vozila koji koristi kotače veličine 80mm. Prijenos je jednak kao i kod vozila sa manjim kotačima (model 01/02). Model je prikazan u odnosu na model-01, na slici lijevo ( desno je model-01 sa gumama 50mm ). Pogon na sva četiri kotača.
ROBO RESCUE vozilo MODEL-03
Model03.jpgModel vozila koji koristi kotače veličine 60mm. Prijenos je jednak kao i kod vozila sa manjim kotačima (model 01/02). Model je prikazan u odnosu na model-01, na slici lijevo ( desno je model-01 sa gumama 50mm ). Pogon na sva četiri kotača.
KOMPLET ZA ROBO ALKU
robo_alka.jpgPripremili smo komplet za kontrolu koplja kod ROBO ALKE. Na slici je montiran na vozilo. Komplet se sastoji od prijemnog djela ( montiran na vozilo ) i predjanika kojim se kontrolira koplje. Nalazi se u katalogu u grupi - MODELI ZA ROBOTIKU