ŠKOLA PROGRAMIRANJA
OpenPLC za Arduino Uno/Mega
1. Upute sa postavkama za OpenPLC Runtime
2. Semafor
3. Pokretna traka s dva mjesta obrade

Upute sa postavkama za OpenPLC Runtime
runtime.jpg

Upute sa postavkama za OpenPLC runtime u skladu sa Uno-F5 (T5) i Mega-F5 (T5) adapterima. Firmware koji je potrebno kopirati u Uno ili Mega sučelje se može preuzeti putem doljnjeg linka (18Kb). Uz firmware se nalazi i testni program za sve ulaze i izlaze putem LED diode i prekidaća. Na kraju uputa dodali smo i tabele s lokacijama (adresama) za sve ulaze i izlaze.
( 1.1 Mb )

Semafor
02.jpg
02
Primjer kontrole svjetla na modelu senfora. Primjer je za Arduino UNO i Uno-F5 shield. Za Arduino Mega i Mega-F5 treba promijeniti izlazne adrese prema uputama.

Pokretna traka s dva mjesta obrade
03.jpg
03
Pokretna traka s dva mjesta obrade. Kontrola putem Arduino UNO i UNO-F5 sučelja. Za Arduino Mega - F5 potrebno je promijeniti adrese.