ŠKOLA PROGRAMIRANJA
OpenPLC za Arduino Uno/Mega
1. Upute sa postavkama za OpenPLC Runtime
2. Semafor

Upute sa postavkama za OpenPLC RuntimeTOP
runtime.jpg

Upute sa postavkama za OpenPLC runtime u skladu sa Uno-F5 (T5) i Mega-F5 (T5) adapterima. Firmware koji je potrebno kopirati u Uno ili Mega sučelje se može preuzeti putem doljnjeg linka (18Kb).
( 1.1 Mb )

SemaforTOP
02.jpg

Primjer kontrole svjetla na modelu senfora. Primjer je za Arduino UNO i Uno-F5 shield. Za Arduino Mega i Mega-F5 treba promijeniti izlazne adrese prema uputama.