facebook.png

ETC

ftcommunity.png

© Želimir Bistrović 2019

DIDACTA advance d.o.o.

DIDACTA advance d.o.o.
Travnička 18
40000 Čakovec
OIB: 70303022709
tel: ++385/40 364 445
fax: ++385/40 364 230
e-mail: kontakt@didacta.hr
radno vrijeme: pon. - pet. 9:00h - 17:00h
Didakta advance društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Čakovec, Travnička 18 upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu s matičnim brojem subjekta upisa 070100118. Temeljni kapital Društva od =20.000,00 Kn uplaćen je u cijelosti. Članovi uprave Društva: Darinka Bistrović.
Lokacija