ŠKOLA PROGRAMIRANJA
Python (Mu) programi za micro:bit sučelje
1. KORAČNI MOTOR8. KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (DIGITALNO) B
2. ENKODER MOTOR - KONTROLA PUTEM BROJAČA9. KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (DIGITALNO) 2
3. Kontrola LED dioda putem potenciometra10. KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (DIGITALNO)
4. MOTOR - KONTROLA SMJERA OKRETANJA TIPKAMA "A" I "B"11. KONTROLA ŽARULJICE - TIPKALOM (DIGITALNO)
5. COLOR SENZOR (FischerTechnik) - PREPOZNAVANJE BOJA12. KONTROLA DVIJE ŽARULJICE PUTEM A I B TIPKE
6. KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (ANALOGNO) - OČITANJE CRNE CRTE13. KONTROLA DVIJE ŽARULJICE
7. KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (ANALOGNO)14. KONTROLA ŽARULJICE / LED

KORAČNI MOTOR
spajanje20_mb.jpg

Primjer upravljanja koračnim motorom u FULL step modu (KORAK) i HALF step modu (POLU-KORAK). Brzina se podešava naredbom delay. Za ovaj primjer smo koristili motor koji radi na 5V i podržava maksimalno 180 koraka za puni okretaj. Za točnu kontrolu u programu treba staviti brojač koraka. Koračni motori su veliki potrošači i treba obratiti pažnju da ne vuku previše struje jer će se driveri jako zagrijavati. Za napajanje sučelja i micro:bita koristimo napon od 5V.

ENKODER MOTOR - KONTROLA PUTEM BROJAČA
spajanje19_mb.jpg

Spojiti enkoder motor na IZLAZ motora M1 (P15 i P16) . Napajanje brojača spojiti na 5V, a signalnu žicu na ulaz P1.

Kontrola LED dioda putem potenciometra
spajanje13_mb.jpg

Okretanjem potenciometra pale se LED diode. Potenciometar je spojen na ULAZ P0 i očitava se analogno. Sučelje se napaja putem univerzalnog adaptera 5V.

MOTOR - KONTROLA SMJERA OKRETANJA TIPKAMA "A" I "B"
spajanje11_mb.jpg

Spojite motor na IZLAZE 1 i 2 (P16 i P15).

COLOR SENZOR (FischerTechnik) - PREPOZNAVANJE BOJA
spajanje10_mb.jpg

Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), ZELENU na IZLAZ 2 (P15), BEZBOJNU na IZLAZ 3 (P14), a COLOR senzor na ulaz 1 (P1). Napajanje senzora spojite na konektor za BATERIJU (9V). U programu koristite analogno očitavanje vrijednosti ulaza. Podesite rad programa prema ulaznim očitanjima za pojeinu boju.

KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (ANALOGNO) - OČITANJE CRNE CRTE
spajanje09_mb.jpg

Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a FOTO senzor na ulaz 1 (P1). U programu koristite analogno očitavanje vrijednosti ulaza.

KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (ANALOGNO)
spajanje08_mb.jpg

Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a FOTO senzor na ulaz 1 (P1). U programu koristite analogno očitavanje vrijednosti ulaza.

KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (DIGITALNO) B
spajanje07_mb.jpg

Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a FOTO senzor na ulaz 1 (P1). U programu koristite upit TRUE ili FALSE.

KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (DIGITALNO) 2
spajanje06_mb.jpg

Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a FOTO senzor na ulaz 1 (P1). U programu koristite upit TRUE ili FALSE.

KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (DIGITALNO)
spajanje05_mb.jpg

Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a FOTO senzor na ulaz 1 (P1).

KONTROLA ŽARULJICE - TIPKALOM (DIGITALNO)
spajanje04_mb.jpg

Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a TIPKALO na ulaz 1 (P1).

KONTROLA DVIJE ŽARULJICE PUTEM A I B TIPKE
spajanje03_mb.jpg

Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a ZELENU na izlaz 2 (P15).

KONTROLA DVIJE ŽARULJICE
spajanje02_mb.jpg

Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a ZELENU na izlaz 2 (P15).

KONTROLA ŽARULJICE / LED
spajanje01_mb.jpg

Spojiti žaruljicu na IZLAZ 1 (P16).