Modeli za rad u nastavi

Nađi po šifri:

Broj proizvoda na str.:

1/3Šifra artikla

Naziv


Cijena €

(sa PDV)


slikev/ROB00188.jpg
ROB00188 
Model - alat - VALJCI 
22.98

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa valjcima. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vežbe.

slikev/ROB00566.jpg
ROB00566 
Model - alat - KLIN 
26.51

KOL:

Komplet za izradu vježbe pomoću klina. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.

slikev/ROB00189.jpg
ROB00189 
Model - alat - KUGLE 
31.81

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa kuglama. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.

slikev/ROB00207.jpg
ROB00207 
Model - alat - POLUGA 
39.78

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa polugom. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.

slikev/ROB00555.jpg
ROB00555 
Model - alat - KOSINA 
22.10

KOL:

Komplet za izradu vježbe pomoću kosine. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.

slikev/ROB00556.jpg
ROB00556 
Model - alat - KOTAČ 
20.33

KOL:

Komplet za izradu vježbe pomoću kotača. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.

slikev/ROB00233.jpg
ROB00233 
Model - prijenos - KARDANSKI PRIJENOS 
20.33

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa kardanskim prijenosom. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.

slikev/ROB00190.jpg
ROB00190 
Model - prijenos - LANČANI PRIJENOS 
62.58

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa lančanim prijenosom. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.

slikev/ROB00558.jpg
ROB00558 
Model - prijenos - PUŽNI 
21.21

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa pužnim prijenosom. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.

slikev/ROB00559.jpg
ROB00559 
Model - prijenos - REMENSKI 
20.50

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa remenskim prijenosom. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.

Nađi po šifri:

broj proizvoda na str.:

1/3