Modeli za rad u nastavi

Nađi po šifri:

Broj proizvoda na str.:

1/3Šifra artikla

Naziv


Cijena Kn

(sa PDV)

slike/ROB00188.jpg
ROB00188 
Model - alat - VALJCI  220 .50

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa valjcima. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vežbe.
slike/ROB00566.jpg
ROB00566 
Model - alat - KLIN  220 .50

KOL:

Komplet za izradu vježbe pomoću klina. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.
slike/ROB00189.jpg
ROB00189 
Model - alat - KUGLE  289 .40

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa kuglama. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.
slike/ROB00207.jpg
ROB00207 
Model - alat - POLUGA  358 .31

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa polugom. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.
slike/ROB00555.jpg
ROB00555 
Model - alat - KOSINA  206 .72

KOL:

Komplet za izradu vježbe pomoću kosine. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.
slike/ROB00556.jpg
ROB00556 
Model - alat - KOTAČ  179 .15

KOL:

Komplet za izradu vježbe pomoću kotača. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.
slike/ROB00233.jpg
ROB00233 
Model - prijenos - KARDANSKI PRIJENOS  179 .15

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa kardanskim prijenosom. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.
slike/ROB00190.jpg
ROB00190 
Model - prijenos - LANČANI PRIJENOS  537 .48

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa lančanim prijenosom. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.
slike/ROB00558.jpg
ROB00558 
Model - prijenos - PUŽNI  179 .15

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa pužnim prijenosom. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.
slike/ROB00559.jpg
ROB00559 
Model - prijenos - REMENSKI  192 .94

KOL:

Komplet za izvođenje vježbe sa remenskim prijenosom. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.

Nađi po šifri:

broj proizvoda na str.:

1/3