Didacta advance – stručnim i tehničkim znanjima do inovativnih rješenja
objava_v2.jpg

Link na PDF dokument!

Didacta advance - EMC certifikatom u osvajanje ciljnih tržišta
objavam.jpg

Link na PDF dokument!

Didacta advance – demonstracijskim aktivnostima do unapređenja micro:bit rješenja
Mbit_radionica.jpg

Link na PDF dokument!