NOVI PROJEKT - 01
micro:bit AD-BW
ZAVRŠEN PROJEKT - PROIZVOD U PROMOTIVNOJ PRODAJI
Pr01_01.jpg
Micro:bit ima velike mogućnosti. Da bi vam omogućili prikaz dobivenih podataka napravili smo micro:bit AD-BW sučelje koje vam omogućava prikaz teksta, grafike, kreiranje igara, zvukova ili izvođenje melodija. Da bi u izradi programa mogli iskoristiti što više mogućnosti koje pruža sučelje micro:bit AD-BW, kreirali smo oko 30 različitih funkcija. Za početak smo obradili primjere programa koji ne koriste senzore ili druge ulazne module. Ovi demo programi samo prikazuju grafičke i audio mogućnosti sučelja. Načine korištenja ulaznih modula za prikaz vrijednosti na ekranu ili kao audio izlaz, planiramo obraditi u narednom periodu. Demo primjeri prikazuju način korištenja funkcija u programskom jeziku Python. Biblioteka za Microsoft MakeCode se može skinuti putem linka: https://github.com/didacta-advance/ADbw
ŠKOLA PROGRAMIRANJA:
KATALOG - AKO ŽELITE NARUČITI:
1. TEHNIČKI OPIS2. SENZORI DODIRA
FAZA RAZVOJA - PRIMJERI
Programski i video primjeri Make Code i Python mogu se naći u ŠKOLI PROGRAMIRANJA.
TEHNIČKI OPISTOP
Pr01_02.jpg
Sučelje je micro:bit AD-BW je Arduino UNO kompatibilno i koristi ATMEGA328 mikroprocesor na 16 Mhz. Da bi vam omogućili programiranje sučelja ugradili smo konektor za programiranje. Sučelje je moguće programirati kao Arduino UNO ili putem programatora. Za grafički ili tekstualni prikaz sučelje koristi ekran (display) s rezolucijom 84x48 piksela. Za audio izlaz ugrađen je zvučnik od 0.5W s regulatorom jačine zvuka i spojen na pin P0 micro:bita. Za prihvat podataka od različitih senzora, koriste se tri ulazna konektora koja su spojena na pinove P1,P2 i P4. Na ulaze se mogu spojiti senzori sa signalom do 9V. Za napajanje senzora sučelje ima dva izlaza s napajanjem od 3.3V i 5V. Za napajanje sučelja i micro:bita mogu se koristiti baterija 9V ili USB adapter 5V.
SENZORI DODIRATOP
Pr01_03.jpg
Da bi bila moguća kontrola kretanja objekta (igrača) u svim smjerovima, osim gumba A i B na micro:bitu, koristimo i ulaze P1 i P2. Za tu potrebu na vijke koji spajaju micro:bit i sučelje micro:bit AD-BW smo stavili polukružne kapice koje koristimo kao dodirne senzore.
KREIRANJE BIT MAPETOP
Pr01_04.jpg
Za kreiranje objekata koje koristimo u nekoj igri, upotrebljavamo bitmape 8x8 piksela. Sami možete kreirati bitmape koje koristite u programu. Primjer za kreiranje bitmape igrača (9) u EXCELu. Primjer možete vidjeti u programu za igru koji slijedi. Izgled Python funkcije za definiranje bitmape broj 9 (igrača): ispis("BIT; 9; 60; 126; 219; 219; 255; 219; 102; 255")
DIZAJN IGRE - EKRANATOP
Pr01_05.jpg
Jednostavan dizajn ekrana (okolina igre - background) sa objektima. Moguće je izraditi nekoliko ekrana sa do 20 objekata različitih dužina (multiplikator) i funkcija. Na slici u prilogu je prikazan dizajn tri ekrana u Excel tablici. Primjer je za igru meteori i svi objekti su dužine jedne bitmape. U primjeru demo igre meteori koristi se i neutralna bitmapa, koja nema neku specijalnu funkciju (4). Objekti su s funkcijom dodavanja bodova (2) i oduzimanja života (3). Objekt X je početna pozicija objekta igrača. Za prikaz objekata na displeju, koristi se virtualni ekran koji se pomiče (scroll) preko definiranih ekrana putem funkcije scroll u smjeru s lijeva na desno. Nakon prelaska preko zadnjeg ekrana ponovo počinje prikaz prvog. Redoslijed prikaza može biti izmjenjen korištenjem RND (random) funkcije. Korištenjem RND funkcije, redoslijed prikaza ekrana mjenja se svaki puta kad se program pokrene.