ŠKOLA PROGRAMIRANJA
Ardunio C++ programi za display AD sučelje
1. UPUTE ZA PROGRAMIRANJE5. KREIRANJE OBJEKATA (AD_04.ino)
2. IGRA LABIRINT (AD_07.ino)6. DIGITALNI ULAZI (AD_03.ino)
3. IGRA METEORI (AD_06.ino)7. FUNKCIJE ZA RAD S TEKSTOM (AD_02.ino)
4. DEMO PLATFORM GAME (AD_05.ino)8. DEMO TEKST - BROJEVI (AD_01.ino)

UPUTE ZA PROGRAMIRANJE
Opis_HR.jpg

U prvom dijelu uputa za programiranje display AD sučelja obrađeni su početni koraci i sve osnovne funkcije (ispis teksta, linije, kružnice, kruga, pravokutnika, ...). U drugom dijelu obrađen je način korištenja SCROLL (pomaka) funkcija. U trečem djelu se nalaze sve grafičke funkcije koje se mogu koristiti u kreiranju različitih igara. Upute su u PDF formatu i mogu se kopirati putem gumba za DOWNLOAD na pregledu (STRELICA PREMA DOLJE), ili sa PRIMJERIMA PROGRAMA (plus EXCEL mape) putem doljnjeg linka. SINTAKSA FUNKCIJA JE POTPUNO IDENTIČNA PRIMJERIMA U PYTHON programskom jeziku za micro:bit AD BW, tako da se možete koristiti Python programskim primjerima i priručnikom.
( 3 Mb )

IGRA LABIRINT (AD_07.ino)
07.jpg

Primjer statičke igre LABIRINT u kojoj se prolaskom kroz VRATA kreće iz prvog u drugi "ekran", iz drugog u treči,...

IGRA METEORI (AD_06.ino)
06.jpg

Programski primjer iz priručnika. Osnovna verzija programa METEORI sa svim funkcijama. Igra je identičnaPython primjeru prog42.py

DEMO PLATFORM GAME (AD_05.ino)
05.jpg

Kompletna platformaks igra sa dva "ekrana" i svim ostalim elementima igre. Identična Python primjeru prog40.py.

KREIRANJE OBJEKATA (AD_04.ino)
04.jpg

Kreiranje i prikaz horizontalnih i vertikalnih objekata u definiranju sadržaja igre.

DIGITALNI ULAZI (AD_03.ino)
03.jpg

Očitavanje i prikaz vrijednosti digitalnih ulaza A1 - A3 putem funkcije GET.

FUNKCIJE ZA RAD S TEKSTOM (AD_02.ino)
02.jpg

Demo program prikazuje funkcije koje rade s ispisom i kontrolom teksta. Prikazane su funkcije ispisa teksta različite veličine u standardnom i grafičkom modu. Standardni mod koristi tekst rezoluciju ekrana (14x6), a grafički grafičku rezoluciju (84x48). Osim ispisa prikazane su funkcije za manipulaciju tekstom (scroll).

DEMO TEKST - BROJEVI (AD_01.ino)
01.jpg

Ispis velikog formata teksta. Primjer brojača koji odbrojava sekunde.