ŠKOLA PROGRAMIRANJA
MakeCode programi za micro:bit sučelje
1. KORAČNI MOTOR (BIPOLAR) - POLUKORAK13. SERVO MOTOR
2. KORAČNI MOTOR (BIPOLAR) - KORAK14. MOTOR - KONTROLA SMJERA OKRETANJA TIPKAMA "A" I "B"
3. PRIKAZ VRIJEDNOSTI (IO F5 + micro:bit AD )15. COLOR SENZOR (FischerTechnik) - PREPOZNAVANJE BOJA
4. ULTRAZVUČNI senzor - stvaramo muziku16. KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (ANALOGNO) - OČITANJE CRNE CRTE
5. ULTRAZVUČNI SENZOR (3.3V) - random kontrola vozila17. KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (ANALOGNO)
6. ENKODER MOTOR - KONTROLA PUTEM BROJAČA18. KONTROLA ŽARULJICE - MEGANETSKI senzor (DIGITALNO) 4
7. IR senzor19. KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (DIGITALNO) 3
8. Kontrola 4 x DC motora - analogno - digitalno20. KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (DIGITALNO) 2
9. Kontrola 2 x DC motora - analogno21. KONTROLA ŽARULJICE - TIPKALOM (DIGITALNO)
10. MJERENJE UDALJENOSTI ULTRAZVUČNIM SENZOROM - prikaz vrijednosti22. KONTROLA DVIJE ŽARULJICE PUTEM A I B TIPKE
11. MJERENJE UDALJENOSTI ULTRAZVUČNIM SENZOROM - prikaz kao GRAF23. KONTROLA DVIJE ŽARULJICE
12. Kontrola LED dioda putem potenciometra24. KONTROLA ŽARULJICE / LED

KORAČNI MOTOR (BIPOLAR) - POLUKORAKTOP
spajanje24_mb.jpg

Micro:bit može upravljati radom koračnog motora. Ovaj primjer pokazuje kontrolu koračnog motora u jednom smjeru pomakom za POLA KORAKA. Za rad u suprotnom smjeru treba obrnuti redoslijed. Promjenom vrijednosti varijable SPEED mijenjamo brzinu rada motora - zakretanje motora za jedan korak. Motor u primjeru ima vršnu potrošnju od 600 mA, pa se driver čipovi dosta zagrijavaju kod duljeg rada. Za duži rad bilo bi potrebno odabrati motore koji imaju manju potrošnju ili zamijeniti L293D drivere verzijom L293B koja podržava potrošnju do 1000 mA po izlazu. Za napajanje koristimo adapter na 5V.

KORAČNI MOTOR (BIPOLAR) - KORAKTOP
spajanje23_mb.jpg

Micro:bit može upravljati radom koračnog motora. Ovaj primjer pokazuje kontrolu koračnog motora u jednom smjeru pomakom za KORAK. Za rad u suprotnom smjeru treba obrnuti redoslijed. Promjenom vrijednosti varijable SPEED mijenjamo brzinu rada motora - zakretanje motora za jedan korak. Motor u primjeru ima vršnu potrošnju od 600 mA, pa se driver čipovi dosta zagrijavaju kod duljeg rada. Za duži rad bilo bi potrebno odabrati motore koji imaju manju potrošnju ili zamijeniti L293D drivere verzijom L293B koja podržava potrošnju do 1000 mA po izlazu. Za napajanje koristimo adapter na 5V.

PRIKAZ VRIJEDNOSTI (IO F5 + micro:bit AD )TOP
spajanje22_mb.jpg

Za prikaz vrijednosti kod izrade programa možemo se poslužiti micro:bit AD sučeljem. Sučelje povežemo putem I2C komunikacije i možemo koristiti sve funkcije koje su ugrađene u sučelje micro:bit AD. Možemo prikazati podatke u tekstualnom ili grafičkom obliku. U ovom primjeru koristimo ultrazvučni senzor.

ULTRAZVUČNI senzor - stvaramo muzikuTOP
spajanje21_mb.jpg

Muzika pomoću ultrazvučnog senzora. Može se dodati još jedan za kontrolu jačine zvuka. Uz malo igranja mogu se raditi različiti zvučni efekti.

ULTRAZVUČNI SENZOR (3.3V) - random kontrola vozilaTOP
spajanje20_mb.jpg

ULTRAZVUČNI senzor spojite na napajanje 3.3V (crvena i zelena). Signalne žice spojite na ulaz P0 (plava) i P3 (crna). Desni motor spojite na izlaze motora M1 (P15 i P16), a lijevi na izlaze motora M2 (P13 i P14). Učitajte paket "SONAR".

ENKODER MOTOR - KONTROLA PUTEM BROJAČATOP
spajanje19_mb.jpg

Spojiti enkoder motor na IZLAZE P15 i P16. Napajanje brojača spojiti na 5V, a signalnu žicu na ulaz P1.

IR senzorTOP
spajanje18_mb.jpg

Možemo ga koristiti za detekciju crne crte kod modela vozila koje prati crnu crtu, ili ga možemo koristiti kao senzor bijele prepreke (distance senzor). Fischertechnik IR senzor se sastoji od dva senzora (plave žice) koji detektiraju bijelu (svijetlu) površinu.

Kontrola 4 x DC motora - analogno - digitalno TOP
spajanje17_mb.jpg

Kontrola okretaja četiri DC motora. Simulacija analogne kontrole putem komande "write digital". MakeCode ima ograničenje na max. tri izlaza koja može kontrolirati analogno. Ovo je način koji radi slično PWM kontroli (write analog).

Kontrola 2 x DC motora - analognoTOP
spajanje16_mb.jpg

Kontrola okretaja DC motora putem komande write analog. Ograničenje je maksimalno tri motora.

MJERENJE UDALJENOSTI ULTRAZVUČNIM SENZOROM - prikaz vrijednostiTOP
spajanje15_mb.jpg

Mjerenje udaljenosti ultrazvučnim senzorom uz prikaz rezultata u obliku vrijednosti, na ekranu micro:bita. Potreban paket "SONAR".

MJERENJE UDALJENOSTI ULTRAZVUČNIM SENZOROM - prikaz kao GRAFTOP
spajanje14_mb.jpg

Mjerenje udaljenosti ultrazvučnim senzorom uz prikaz rezultata u grafičkom obliku, na ekranu micro:bita. Potreban paket "SONAR".

Kontrola LED dioda putem potenciometraTOP
spajanje13_mb.jpg

Okretanjem potenciometra pale se LED diode. Potenciometar je spojen na ULAZ P0 i očitava se analogno. Sučelje se napaja putem univerzalnog adaptera 5V.

SERVO MOTOR TOP
spajanje12_mb.jpg

Spojite servo (4.8 - 6V) na napajanje 5V i signalnu žicu na IZLAZ P0.

MOTOR - KONTROLA SMJERA OKRETANJA TIPKAMA "A" I "B"TOP
spajanje11_mb.jpg

Spojite motor na IZLAZE 1 i 2 (P16 i P15).

COLOR SENZOR (FischerTechnik) - PREPOZNAVANJE BOJATOP
spajanje10_mb.jpg

Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), ZELENU na IZLAZ 2 (P15), BEZBOJNU na IZLAZ 3 (P14), a COLOR senzor na ulaz 1 (P1). Napajanje senzora spojite na IZLAZ P8. Dodajte "digital write pin P8 to 1" naredbu na početku programa iza "led enable". U programu koristite analogno očitavanje vrijednosti ulaza. Podesite rad programa prema ulaznim očitanjima za pojeinu boju.

KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (ANALOGNO) - OČITANJE CRNE CRTETOP
spajanje09_mb.jpg

Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a FOTO senzor na ulaz 1 (P1). U programu koristite analogno očitavanje vrijednosti ulaza. Podloga treba biti osvijetljena. Možete napraviti test probu okretanjem senzora prema svijetlu.

KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (ANALOGNO)TOP
spajanje08_mb.jpg

Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a FOTO senzor na ulaz 1 (P1). U programu koristite analogno očitavanje vrijednosti ulaza.

KONTROLA ŽARULJICE - MEGANETSKI senzor (DIGITALNO) 4TOP
spajanje07_mb.jpg

Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a MAGNETSKI senzor na ulaz 1 (P1).

KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (DIGITALNO) 3TOP
spajanje06_mb.jpg

Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a FOTO senzor na ulaz 1 (P1).

KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (DIGITALNO) 2TOP
spajanje05_mb.jpg

Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a FOTO senzor na ulaz 1 (P1).

KONTROLA ŽARULJICE - TIPKALOM (DIGITALNO)TOP
spajanje04_mb.jpg

Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a TIPKALO na ulaz 1 (P1).

KONTROLA DVIJE ŽARULJICE PUTEM A I B TIPKETOP
spajanje03_mb.jpg

Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a ZELENU na izlaz 2 (P15).

KONTROLA DVIJE ŽARULJICETOP
spajanje02_mb.jpg

Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a ZELENU na izlaz 2 (P15).

KONTROLA ŽARULJICE / LEDTOP
spajanje01_mb.jpg

Spojiti žaruljicu na IZLAZ 1 (P16).