ŠKOLA PROGRAMIRANJA
Arduino MEGA-F5 / T5

I2C - LCD 2 x 16VJ: 032
Mega_spoj_32.jpg

Mega_032.jpg
OPIS:
Prikaz podataka na LCD displeju. Za komunikaciju sa koristimo library za LCD. Kao primjer napravili smo mjerenje vremena, s prikazom minuta i sekundi.

KOMUNIKACIJA - NRF24L01VJ: 025
Mega_spoj_25.jpg

Mega_025.jpg
OPIS:
Slanje i primanje podataka putem modula NRF24L01 između dva Arduino UNO sučelja. Ako koristite Uno-F5 sučelje, u programu "SEND" potrebno je promijeniti brojeve ulaza na koje su spojena tipkala (tipkalo). Programski primjer je za dva tipkala koja pale dvije LED diode (crvenu i zelenu)

ENKODER MOTOR - POLUKORAK - PRECIZNIJEVJ: 024
Mega_spoj_24.jpg

Mega_024.jpg
OPIS:
Brojimo promjene stanja (vrijednost 1 i 0). Ova metoda je bolje precizna od prethodne (KORAK). Broj impulsa koje ćemo prebrojati zavisi od samog programa. Ako program samo kontrolira motor, ili još izvršava neke druge operacije. U drugom slučaju,naročito kod veće brzine rotacije motora, program neće stići očitati sve impulse.

ENKODER MOTOR - KORAK - MANJE PRECIZNOVJ: 023
Mega_spoj_23.jpg

Mega_023.jpg
OPIS:
Brojimo samo impulse (vrijednost 1). Zato moramo staviti malu pauzu da ne bi došlo do višestrukog očitanja senzora. Ova metoda je manje precizna. Broj impulsa koje ćemo prebrojati zavisi od samog programa. Ako program samo kontrolira motor, ili još izvršava neke druge operacije. U drugom slučaju,naročito kod veće brzine rotacije motora, program neće stići očitati sve impulse.

TX - RX KOMUNIKACIJAVJ: 022

I2C KOMUNIKACIJAVJ: 021
Mega_spoj_21.jpg

Mega_021.jpg
OPIS:

SERVO MOTORVJ: 020
Mega_spoj_20.jpg

Mega_020.jpg
OPIS:
Primjer kontrole servo motora. Zakretanje poluge servo motora za 45 i 90 stupnjeva.

ULTRAZVUČNI SENZOR - ANALOGNOVJ: 019
Mega_spoj_19.jpg

Mega_019.jpg
OPIS:
Pomoću ultrazvučnog senzora možemo izmjeriti udaljenost do objekta koji se nalazi ispred senzora. Ovisno o senzoru, mogu se očitati veće ili manje maksimalne udaljenosti. LED svijetlo slabije svijetli ako je udaljenost od senzora do objekta manja i obratno.

ULTRAZVUČNI SENZOR - DIGITALNOVJ: 018
Mega_spoj_18.jpg

Mega_018.jpg
OPIS:
Uz pomoć ultrazvučnog senzora možemo detektirati neki objekt kada se nađe na udaljnosti manjoj od postavljene u programu (pali se LED svijetlo). Ako je objekt na večoj udaljenosti program ga neće registrirati.

COLOR SENZOR - CRNA CRTAVJ: 017
Mega_spoj_17.jpg

Mega_017.jpg
OPIS:
Očitane vrijednosti za bijelu i crnu boju su najčešće dovoljno različite, tako da se uz pomoć dva kolor senzora može napraviti robotsko vozilo koji prati crnu crtu.

COLOR SENZOR - BOJEVJ: 016
Mega_spoj_16.jpg

Mega_016.jpg
OPIS:
Kolor senzor očitava boje kao vrijednosti (analogno). Prema očitanoj vrijednosti boje, pali se određena boja LED diode. Očitane vrijednosti JAKO zavise o uvjetima (osvijetljenje) i mogu se razlikovati iako su uzorci boja isti.

MAGNETSKI SENZOR - DIGITALNOVJ: 015
Mega_spoj_15.jpg

Mega_015.jpg
OPIS:
Magnetski senzor detektira magnetsko polje. Približavanjem senzora magnetskom polju ( permanentnog ili elektromagneta) pali se LED svijetlo.

TOPLINSKI SENZOR - ANALOGNOVJ: 013
Mega_spoj_13.jpg

Mega_013.jpg
OPIS:
Zagrijavanjem termo senzora do određene temperature pali se LED dioda. Termo senzor zagrijavamo žaruljicom koja se jako grije dok je upaljena.

IR SENZOR - ANALOGNOVJ: 012
Mega_spoj_12.jpg

Mega_012.jpg
OPIS:
Analognim očitanjem IR senzora možemo detektirati bijelu površinu na udaljenosti od nekoliko centimetara.

IR SENZOR - DIGITALNOVJ: 011
Mega_spoj_11.jpg

Mega_011.jpg
OPIS:
Ovisno o očitanju IR senzora, pale se LED svijetla. Bijela površina daje očitanje 1, a crna (linja) 0.

MOTOR - KONTROLA BRZINE OKRETAJA (ANALOGNO)VJ: 010
Mega_spoj_10.jpg

Mega_010.jpg
OPIS:
Program, mijenja brzinu okretaja DC motora . Manja brzina okretaja motora, najčešće znači i manja snaga motora.

MOTOR TIPKALIMA - OKRETAJI MOTORA U OBE STRANE (DIGITALNO)VJ: 009
Mega_spoj_09.jpg

Mega_009.jpg
OPIS:
Pritiskom na tipkala A i B, DC motor mjenja smjer rotacije ( oba smijera ).

MOTOR TIPKALOM - OKRETAJI MOTORA U JEDNU STRANU (DIGITALNO)VJ: 008
Mega_spoj_08.jpg

Mega_008.jpg
OPIS:
Pritiskom na tipkalo DC motor započinje sa rotacijiom u jednom smjeru.

MOTOR (DIGITALNO)VJ: 007
Mega_spoj_07.jpg

Mega_007.jpg
OPIS:
DC motor započinje rotaciju u jednom smijeru u trajanju od 100 ms. Zaustavlja se u trajanju od 2 sekunde, a zatim ponavlja radnju.

FOTO SENZOR - LED SVIJETLO (ANALOGNO)VJ: 006
Mega_spoj_06.jpg

Mega_006.jpg
OPIS:
LED diode se pale zavisno o vrijednosti koju očitava FOTO senzor.

FOTO SENZOR - LED SVIJETLO (DIGITALNO)VJ: 005
Mega_spoj_05.jpg

Mega_005.jpg
OPIS:
Svijetlo LED diode se pali, kad je FOTO senzor dovoljno osvijetljen.

LED SVIJETLO TIPKALOM (ANALOGNO)VJ: 004
Mega_spoj_04.jpg

Mega_004.jpg
OPIS:
Pritiskom na tipkalo, svijetlo LED diode sve jače svijetli.

LED SVIJETLO (ANALOGNO)VJ: 003
Mega_spoj_03.jpg

Mega_003.jpg
OPIS:
Program, polagano, pojačava svijetlost LED diode.

LED SVIJETLO TIPKALOM (DIGITALNO)VJ: 002
Mega_spoj_02.jpg

Mega_002.jpg
OPIS:
Pritiskom na tipkalo, pali se LED svijetlo.

LED SVIJETLO (DIGITALNO)VJ: 001
Mega_spoj_01.jpg

Mega_001.jpg
OPIS:
LED svijetlo se pali i gasi u intervalima od pola sekunde.