ŠKOLA PROGRAMIRANJA
Arduino MEGA-F5 / T5
1. KORAČNI MOTOR15. MAGNETSKI SENZOR - DIGITALNO
2. I2C - LCD 2 x 1616. TOPLINSKI SENZOR - ANALOGNO
3. VOZILO + ULTRAZVUČI SENZOR17. IR SENZOR - ANALOGNO
4. RAMPA: Foto senzor + tipkalo18. IR SENZOR - DIGITALNO
5. KOMUNIKACIJA - NRF24L0119. MOTOR - KONTROLA BRZINE OKRETAJA (ANALOGNO)
6. ENKODER MOTOR - POLUKORAK - PRECIZNIJE20. MOTOR TIPKALIMA - OKRETAJI MOTORA U OBE STRANE (DIGITALNO)
7. ENKODER MOTOR - KORAK - MANJE PRECIZNO21. MOTOR TIPKALOM - OKRETAJI MOTORA U JEDNU STRANU (DIGITALNO)
8. TX - RX KOMUNIKACIJA22. MOTOR (DIGITALNO)
9. I2C KOMUNIKACIJA23. FOTO SENZOR - LED SVIJETLO (ANALOGNO)
10. SERVO MOTOR24. FOTO SENZOR - LED SVIJETLO (DIGITALNO)
11. ULTRAZVUČNI SENZOR - ANALOGNO25. LED SVIJETLO TIPKALOM (ANALOGNO)
12. ULTRAZVUČNI SENZOR - DIGITALNO26. LED SVIJETLO (ANALOGNO)
13. COLOR SENZOR - CRNA CRTA27. LED SVIJETLO TIPKALOM (DIGITALNO)
14. COLOR SENZOR - BOJE28. LED SVIJETLO (DIGITALNO)

KORAČNI MOTOR
Mega_spoj_33.jpg

Primjer upravljanja koračnim motorom u FULL step modu (KORAK) i HALF step modu (POLU-KORAK). Brzina se podešava naredbom delay. Za ovaj primjer smo koristili motor koji radi na 5V i podržava maksimalno 180 koraka za puni okretaj. Za točnu kontrolu u programu treba staviti brojač koraka. Koračni motori su veliki potrošači i treba obratiti pažnju da ne vuku previše struje jer će se driveri jako zagrijavati. Za napajanje shielda i Mega koristimo napon od 5V.

I2C - LCD 2 x 16
Mega_spoj_32.jpg

Prikaz podataka na LCD displeju. Za komunikaciju sa koristimo library za LCD. Kao primjer napravili smo mjerenje vremena, s prikazom minuta i sekundi.

KOMUNIKACIJA - NRF24L01
Mega_spoj_25.jpg

Slanje i primanje podataka putem modula NRF24L01 između dva Arduino UNO sučelja. Ako koristite Uno-F5 sučelje, u programu "SEND" potrebno je promijeniti brojeve ulaza na koje su spojena tipkala (tipkalo). Programski primjer je za dva tipkala koja pale dvije LED diode (crvenu i zelenu)

ENKODER MOTOR - POLUKORAK - PRECIZNIJE
Mega_spoj_24.jpg

Brojimo promjene stanja (vrijednost 1 i 0). Ova metoda je bolje precizna od prethodne (KORAK). Broj impulsa koje ćemo prebrojati zavisi od samog programa. Ako program samo kontrolira motor, ili još izvršava neke druge operacije. U drugom slučaju,naročito kod veće brzine rotacije motora, program neće stići očitati sve impulse.

ENKODER MOTOR - KORAK - MANJE PRECIZNO
Mega_spoj_23.jpg

Brojimo samo impulse (vrijednost 1). Zato moramo staviti malu pauzu da ne bi došlo do višestrukog očitanja senzora. Ova metoda je manje precizna. Broj impulsa koje ćemo prebrojati zavisi od samog programa. Ako program samo kontrolira motor, ili još izvršava neke druge operacije. U drugom slučaju,naročito kod veće brzine rotacije motora, program neće stići očitati sve impulse.

TX - RX KOMUNIKACIJA

I2C KOMUNIKACIJA
Mega_spoj_21.jpg

SERVO MOTOR
Mega_spoj_20.jpg

Primjer kontrole servo motora. Zakretanje poluge servo motora za 45 i 90 stupnjeva.

ULTRAZVUČNI SENZOR - ANALOGNO
Mega_spoj_19.jpg

Pomoću ultrazvučnog senzora možemo izmjeriti udaljenost do objekta koji se nalazi ispred senzora. Ovisno o senzoru, mogu se očitati veće ili manje maksimalne udaljenosti. LED svijetlo slabije svijetli ako je udaljenost od senzora do objekta manja i obratno.

ULTRAZVUČNI SENZOR - DIGITALNO
Mega_spoj_18.jpg

Uz pomoć ultrazvučnog senzora možemo detektirati neki objekt kada se nađe na udaljnosti manjoj od postavljene u programu (pali se LED svijetlo). Ako je objekt na večoj udaljenosti program ga neće registrirati.

COLOR SENZOR - CRNA CRTA
Mega_spoj_17.jpg

Očitane vrijednosti za bijelu i crnu boju su najčešće dovoljno različite, tako da se uz pomoć dva kolor senzora može napraviti robotsko vozilo koji prati crnu crtu.

COLOR SENZOR - BOJE
Mega_spoj_16.jpg

Kolor senzor očitava boje kao vrijednosti (analogno). Prema očitanoj vrijednosti boje, pali se određena boja LED diode. Očitane vrijednosti JAKO zavise o uvjetima (osvijetljenje) i mogu se razlikovati iako su uzorci boja isti.

MAGNETSKI SENZOR - DIGITALNO
Mega_spoj_15.jpg

Magnetski senzor detektira magnetsko polje. Približavanjem senzora magnetskom polju ( permanentnog ili elektromagneta) pali se LED svijetlo.

TOPLINSKI SENZOR - ANALOGNO
Mega_spoj_13.jpg

Zagrijavanjem termo senzora do određene temperature pali se LED dioda. Termo senzor zagrijavamo žaruljicom koja se jako grije dok je upaljena.

IR SENZOR - ANALOGNO
Mega_spoj_12.jpg

Analognim očitanjem IR senzora možemo detektirati bijelu površinu na udaljenosti od nekoliko centimetara.

IR SENZOR - DIGITALNO
Mega_spoj_11.jpg

Ovisno o očitanju IR senzora, pale se LED svijetla. Bijela površina daje očitanje 1, a crna (linja) 0.

MOTOR - KONTROLA BRZINE OKRETAJA (ANALOGNO)
Mega_spoj_10.jpg

Program, mijenja brzinu okretaja DC motora . Manja brzina okretaja motora, najčešće znači i manja snaga motora.

MOTOR TIPKALIMA - OKRETAJI MOTORA U OBE STRANE (DIGITALNO)
Mega_spoj_09.jpg

Pritiskom na tipkala A i B, DC motor mjenja smjer rotacije ( oba smijera ).

MOTOR TIPKALOM - OKRETAJI MOTORA U JEDNU STRANU (DIGITALNO)
Mega_spoj_08.jpg

Pritiskom na tipkalo DC motor započinje sa rotacijiom u jednom smjeru.

MOTOR (DIGITALNO)
Mega_spoj_07.jpg

DC motor započinje rotaciju u jednom smijeru u trajanju od 100 ms. Zaustavlja se u trajanju od 2 sekunde, a zatim ponavlja radnju.

FOTO SENZOR - LED SVIJETLO (ANALOGNO)
Mega_spoj_06.jpg

LED diode se pale zavisno o vrijednosti koju očitava FOTO senzor.

FOTO SENZOR - LED SVIJETLO (DIGITALNO)
Mega_spoj_05.jpg

Svijetlo LED diode se pali, kad je FOTO senzor dovoljno osvijetljen.

LED SVIJETLO TIPKALOM (ANALOGNO)
Mega_spoj_04.jpg

Pritiskom na tipkalo, svijetlo LED diode sve jače svijetli.

LED SVIJETLO (ANALOGNO)
Mega_spoj_03.jpg

Program, polagano, pojačava svijetlost LED diode.

LED SVIJETLO TIPKALOM (DIGITALNO)
Mega_spoj_02.jpg

Pritiskom na tipkalo, pali se LED svijetlo.

LED SVIJETLO (DIGITALNO)
Mega_spoj_01.jpg

LED svijetlo se pali i gasi u intervalima od pola sekunde.