ŠKOLA PROGRAMIRANJA
Arduino MEGA-F5 / T5

KORAČNI MOTORVJ: 033
Mega_spoj_33.jpg

OPIS:
Primjer upravljanja koračnim motorom u FULL step modu (KORAK) i HALF step modu (POLU-KORAK). Brzina se podešava naredbom delay. Za ovaj primjer smo koristili motor koji radi na 5V i podržava maksimalno 180 koraka za puni okretaj. Za točnu kontrolu u programu treba staviti brojač koraka. Koračni motori su veliki potrošači i treba obratiti pažnju da ne vuku previše struje jer će se driveri jako zagrijavati. Za napajanje shielda i Mega koristimo napon od 5V.

I2C - LCD 2 x 16VJ: 032
Mega_spoj_32.jpg

OPIS:
Prikaz podataka na LCD displeju. Za komunikaciju sa koristimo library za LCD. Kao primjer napravili smo mjerenje vremena, s prikazom minuta i sekundi.

KOMUNIKACIJA - NRF24L01VJ: 025
Mega_spoj_25.jpg

OPIS:
Slanje i primanje podataka putem modula NRF24L01 između dva Arduino UNO sučelja. Ako koristite Uno-F5 sučelje, u programu "SEND" potrebno je promijeniti brojeve ulaza na koje su spojena tipkala (tipkalo). Programski primjer je za dva tipkala koja pale dvije LED diode (crvenu i zelenu)

ENKODER MOTOR - POLUKORAK - PRECIZNIJEVJ: 024
Mega_spoj_24.jpg

OPIS:
Brojimo promjene stanja (vrijednost 1 i 0). Ova metoda je bolje precizna od prethodne (KORAK). Broj impulsa koje ćemo prebrojati zavisi od samog programa. Ako program samo kontrolira motor, ili još izvršava neke druge operacije. U drugom slučaju,naročito kod veće brzine rotacije motora, program neće stići očitati sve impulse.

ENKODER MOTOR - KORAK - MANJE PRECIZNOVJ: 023
Mega_spoj_23.jpg

OPIS:
Brojimo samo impulse (vrijednost 1). Zato moramo staviti malu pauzu da ne bi došlo do višestrukog očitanja senzora. Ova metoda je manje precizna. Broj impulsa koje ćemo prebrojati zavisi od samog programa. Ako program samo kontrolira motor, ili još izvršava neke druge operacije. U drugom slučaju,naročito kod veće brzine rotacije motora, program neće stići očitati sve impulse.

TX - RX KOMUNIKACIJAVJ: 022

I2C KOMUNIKACIJAVJ: 021
Mega_spoj_21.jpg

OPIS:

SERVO MOTORVJ: 020
Mega_spoj_20.jpg

OPIS:
Primjer kontrole servo motora. Zakretanje poluge servo motora za 45 i 90 stupnjeva.

ULTRAZVUČNI SENZOR - ANALOGNOVJ: 019
Mega_spoj_19.jpg

OPIS:
Pomoću ultrazvučnog senzora možemo izmjeriti udaljenost do objekta koji se nalazi ispred senzora. Ovisno o senzoru, mogu se očitati veće ili manje maksimalne udaljenosti. LED svijetlo slabije svijetli ako je udaljenost od senzora do objekta manja i obratno.

ULTRAZVUČNI SENZOR - DIGITALNOVJ: 018
Mega_spoj_18.jpg

OPIS:
Uz pomoć ultrazvučnog senzora možemo detektirati neki objekt kada se nađe na udaljnosti manjoj od postavljene u programu (pali se LED svijetlo). Ako je objekt na večoj udaljenosti program ga neće registrirati.

COLOR SENZOR - CRNA CRTAVJ: 017
Mega_spoj_17.jpg

OPIS:
Očitane vrijednosti za bijelu i crnu boju su najčešće dovoljno različite, tako da se uz pomoć dva kolor senzora može napraviti robotsko vozilo koji prati crnu crtu.

COLOR SENZOR - BOJEVJ: 016
Mega_spoj_16.jpg

OPIS:
Kolor senzor očitava boje kao vrijednosti (analogno). Prema očitanoj vrijednosti boje, pali se određena boja LED diode. Očitane vrijednosti JAKO zavise o uvjetima (osvijetljenje) i mogu se razlikovati iako su uzorci boja isti.

MAGNETSKI SENZOR - DIGITALNOVJ: 015
Mega_spoj_15.jpg

OPIS:
Magnetski senzor detektira magnetsko polje. Približavanjem senzora magnetskom polju ( permanentnog ili elektromagneta) pali se LED svijetlo.

TOPLINSKI SENZOR - ANALOGNOVJ: 013
Mega_spoj_13.jpg

OPIS:
Zagrijavanjem termo senzora do određene temperature pali se LED dioda. Termo senzor zagrijavamo žaruljicom koja se jako grije dok je upaljena.

IR SENZOR - ANALOGNOVJ: 012
Mega_spoj_12.jpg

OPIS:
Analognim očitanjem IR senzora možemo detektirati bijelu površinu na udaljenosti od nekoliko centimetara.

IR SENZOR - DIGITALNOVJ: 011
Mega_spoj_11.jpg

OPIS:
Ovisno o očitanju IR senzora, pale se LED svijetla. Bijela površina daje očitanje 1, a crna (linja) 0.

MOTOR - KONTROLA BRZINE OKRETAJA (ANALOGNO)VJ: 010
Mega_spoj_10.jpg

OPIS:
Program, mijenja brzinu okretaja DC motora . Manja brzina okretaja motora, najčešće znači i manja snaga motora.

MOTOR TIPKALIMA - OKRETAJI MOTORA U OBE STRANE (DIGITALNO)VJ: 009
Mega_spoj_09.jpg

OPIS:
Pritiskom na tipkala A i B, DC motor mjenja smjer rotacije ( oba smijera ).

MOTOR TIPKALOM - OKRETAJI MOTORA U JEDNU STRANU (DIGITALNO)VJ: 008
Mega_spoj_08.jpg

OPIS:
Pritiskom na tipkalo DC motor započinje sa rotacijiom u jednom smjeru.

MOTOR (DIGITALNO)VJ: 007
Mega_spoj_07.jpg

OPIS:
DC motor započinje rotaciju u jednom smijeru u trajanju od 100 ms. Zaustavlja se u trajanju od 2 sekunde, a zatim ponavlja radnju.

FOTO SENZOR - LED SVIJETLO (ANALOGNO)VJ: 006
Mega_spoj_06.jpg

OPIS:
LED diode se pale zavisno o vrijednosti koju očitava FOTO senzor.

FOTO SENZOR - LED SVIJETLO (DIGITALNO)VJ: 005
Mega_spoj_05.jpg

OPIS:
Svijetlo LED diode se pali, kad je FOTO senzor dovoljno osvijetljen.

LED SVIJETLO TIPKALOM (ANALOGNO)VJ: 004
Mega_spoj_04.jpg

OPIS:
Pritiskom na tipkalo, svijetlo LED diode sve jače svijetli.

LED SVIJETLO (ANALOGNO)VJ: 003
Mega_spoj_03.jpg

OPIS:
Program, polagano, pojačava svijetlost LED diode.

LED SVIJETLO TIPKALOM (DIGITALNO)VJ: 002
Mega_spoj_02.jpg

OPIS:
Pritiskom na tipkalo, pali se LED svijetlo.

LED SVIJETLO (DIGITALNO)VJ: 001
Mega_spoj_01.jpg

OPIS:
LED svijetlo se pali i gasi u intervalima od pola sekunde.