Trening modeli 24V

Nađi po šifri:

Broj proizvoda na str.:

1/1Šifra artikla

Naziv


Cijena Kn

(sa PDV)

slike/FT536634.jpg
FT536634 
Fischer set - 536634 -Simulacija proizvodne linije 24v  22.050 .00

KOL:

Kombinacija više modela koji čine proizvodnu liniju. Sastoji se od modela: Linije za SORTIRANJE po boji (536633), - Višestruke radne stanice sa pečnicom (536632), Automatsko regalno skladište (536631), Robotska ruka s vakumskom hvataljkom (536630).
slike/FT536633.jpg
FT536633 
Fischer set - 536633 - Sortirna traka s detekcijom boja 24v  4.575 .38

KOL:

Sortira raznobojne elemente u određene spremišne prostore koristeći pokretnu traku i COLOR senzor. Model ima 2 x MINI motor, 5 x FOTO senzor (tranzistor), 5 x ŽARULJICE za foto senzore, 1 x COLOR senzore, 3 x elektromagnetski PNEUMATSKI ventili, pneumatski KOMPRESOR. Model se isporučuje sastavljen i motiran na drvenu podlogu.
slike/FT536632.jpg
FT536632 
Fischer set - 536632 - Višestruka radna stanica s pečnicom 24v  5.494 .12

KOL:

Model se sastoji od kliznih vrata i procesne stanice sa VAKUMSKOM hvataljkom za elemente obrade. Za transport elemenata koristi se okretna ploča i pokretna traka. Model ima 4 x MINI motor, 6 x TIPKALO ( limit prekidači ) 2 x FOTO senzor (tranzistor), 2 x ŽARULJICE za foto senzore, 4 x elektromagnetski PNEUMATSKI ventili i pneumatski KOMPRESOR. Model se isporučuje sastavljen i motiran na drvenu podlogu.
slike/FT536631.jpg
FT536631 
Fischer set - 536631 - Automatsko regalno skladište 24v  6.063 .75

KOL:

Regalno skladište sa pokretnom robotskom rukom za opsluživanje. Regal ima 9 skladišnih pozicija. Model ima 2 x ENKODER motor, 2 x MINI motor, 4 x TIPKALO ( limit prekidači ) 2 x FOTO senzor (tranzistor), 2 x ŽARULJICE za foto senzore, 6 x raznobojni ELEMENTI obrade. Model se isporučuje sastavljen i motiran na drvenu podlogu.
slike/FT536630.jpg
FT536630 
Fischer set - 536630 -Robotska ruka s vakumskom hvataljkom 24v  5.328 .75

KOL:

Robotska ruka ima tri slobode kretanja. Za prihvat elemenata koristi VAKUMSKU hvataljku. Radni prostor: X os 270 stupnjeva, Y os (Naprijed/Natrag) 140 mm, Z os ( Gore/ Dolje) 120 mm. Model se satoji od: 3 x ENKODER motor, 3 x limit TIPKALA ( prekidači ), 1 x VAKUMSKA hvataljka, 1 x KOMPRESOR, 1 x PNEUMATSKI ventil. Model se isporučuje sastavljen i montiran na drvenu podlogu.
slike/FT511938.jpg
FT511938 
Fischer set - 511938 - 3D-Robot 24V  4.731 .56

KOL:

Robotska ruka ima TRI slobode kretanja. Os 1: rotaciju od 180 stupnjeva. Os 2: Naprije / Natrag 90 mm. Os 3: Gore /Dolje 150 mm. Model se sastoji od: 2 x ENKODER motor ( Max. Puls frekvencija 1 kHz), 2 X MINI motor, 4 x limit TIPKALA ( prekidača), 2 x inpulsni senzori ( tipkala ). Model se isporučuje sastavljen i montiran na drvenu podlogu.
slike/FT050464.jpg
FT050464 
Fischer set - 50464 - Conveyor Belt 24V DC  1.302 .38

KOL:

Pokretna traka dužine 275 mm. Može transportirati element obrade promjera do 29 mm. Može se kombinirati sa drugim pokretnim trakama. Model se satoji od: 1 x MINI motor, 1 x TIPKALO kao impulsni senzor ( brojanje impulsa ), 2 x FOTO senzor ( tranzistor ), 2 x SVIJETLO za foto senzor. Model se isporučuje sastavljen.
slike/FT096785.jpg
FT096785 
Fischer set - 96785 - Punching Machine with Conveyor Belt 24V  1.653 .75

KOL:

Pokretna traka sa dvije svijetlosne kontrolne pozicije. Jedna kontrolora poziciju elementa koji se stavlja na pokretnu traku, a druga element koji se nalazi na poziciji za obradu. Model se satoji od: 2 x MINI motor, 2 x limit TIPKALA ( prekidači ), 2 x FOTO senzor ( tranzistor ), 2 x SVIJETLO za osvjetljavanje foto senzora. Model se isporučuje sastavljen.
slike/FT096790.jpg
FT096790 
Fischer set - 96790 - Indeksna linija sa dvije radne stanice 24V  4.731 .56

KOL:

Pokretna traka "U" oblika za transport više elemenata obrade sa dvije radne stanice ( mjesta obrade ). Model je sastavljen od dvije RADNE STANICE i četiri POKRETNE TRAKE. Model se sastoji od: 8 x MINI motor, 4 x limit TIPKALO ( prekidač ), 5 x FOTO senzor, 5 x SVIJETLO za foto senzor. Model se isporučuje sastavljen i montiran na drvenu podlogu.
slike/ROB00116.jpg
ROB00116 
Komplet FOTO senzor za pokretnu traku ( 24V )  151 .60

KOL:

Komplet se sastoji od 1 x FOTO senzor ( tranzistor ) , 1 X SVIJETLO 24 V i elemenata za montažu.

Nađi po šifri:

broj proizvoda na str.:

1/1