Trening modeli 24V

Nađi po šifri:

Broj proizvoda na str.:

1/2Šifra artikla

Naziv


Cijena €

(sa PDV)


slikev/FT560840E.jpg
FT560840E 
Fischer set - 560840 - Training Factory Industry 4.0 (24v) sa SIEMENS PLC S7-1500 (EDU) 
14.847.00

KOL:

Verzija za edukativne institucije
Sljedeće se teme mogu obraditi uz fischertechnik Training Factory Industry 4.0:), (• Obuka i simulacija na realističnoj slici proizvodnje), (• Produbljivanje učenja kroz haptičko razumijevanje), (• Optičke i senzorne primjene), (• Digitalna sljedivost uz NFC/RFID), (• Specifična proizvodnja za kupca u veličini serije 1), (• Integrirana veza u oblak, upravljanje putem pametnih uređaja), (• Korištenje i rad nadzornih ploča), (• Daljinsko praćenje putem weba), (• Povezivanje podataka proizvodnje i raspolaganja), (• Povezivanje uzvodnih/nizvodnih logističkih procesa), (• Visoko-regalno skladište radi prema industrijskom standardu FIFO), (• Uzorak programa kao strukturirani tekst (ST) za Siemens PLC S7-1500 je već uključen, također je moguće kreiranje prilagođenog programa od strane krajnjeg korisnika), (Verzija za edukativne institucije ( škole, falkultete ) s posebnim popustom na Siemens PLC S7-1500 koji su instalirani na model
560840E560840E560840E560840E560840E

slikev/FT560841.jpg
FT560841 
Fischer set - 560841 - Training Factory Industry 4.0 in 24v sa PLC montažnom pločom 
9.677.50

KOL:

Sljedeće se teme mogu obraditi uz fischertechnik Training Factory Industry 4.0:), (• Obuka i simulacija na realističnoj slici proizvodnje), (• Produbljivanje učenja kroz haptičko razumijevanje), (• Optičke i senzorne primjene), (• Digitalna sljedivost uz NFC/RFID), (• Specifična proizvodnja za kupca u veličini serije 1), (• Integrirana veza u oblak, upravljanje putem pametnih uređaja), (• Korištenje i rad nadzornih ploča), (• Daljinsko praćenje putem weba), (• Povezivanje podataka proizvodnje i raspolaganja), (• Povezivanje uzvodnih/nizvodnih logističkih procesa), (• Visoko-regalno skladište radi prema industrijskom standardu FIFO), (• Uzorak programa kao strukturirani tekst (ST) za Siemens PLC S7-1500 je već uključen, također je moguće kreiranje prilagođenog programa od strane krajnjeg korisnika
560841560841560841560841560841

slikev/FT536634.jpg
FT536634 
Fischer set - 536634 -Simulacija proizvodne linije 24v 
3.920.00

KOL:

Kombinacija više modela koji čine proizvodnu liniju. Sastoji se od modela: Linije za SORTIRANJE po boji (536633), - Višestruke radne stanice sa pečnicom (536632), Automatsko regalno skladište (536631), Robotska ruka s vakumskom hvataljkom (536630).

slikev/FT536633.jpg
FT536633 
Fischer set - 536633 - Sorting Line with Color Detection 24v 
857.50

KOL:

Sortira raznobojne elemente u određene spremišne prostore koristeći pokretnu traku i COLOR senzor. Model ima 2 x MINI motor, 5 x FOTO senzor (tranzistor), 5 x ŽARULJICE za foto senzore, 1 x COLOR senzore, 3 x elektromagnetski PNEUMATSKI ventili, pneumatski KOMPRESOR. Model se isporučuje sastavljen i motiran na drvenu podlogu.

slikev/FT536632.jpg
FT536632 
Fischer set - 536632 - Multi Working Station with Oven 24v 
980.00

KOL:

Model se sastoji od kliznih vrata i procesne stanice sa VAKUMSKOM hvataljkom za elemente obrade. Za transport elemenata koristi se okretna ploča i pokretna traka. Model ima 4 x MINI motor, 6 x TIPKALO ( limit prekidači ) 2 x FOTO senzor (tranzistor), 2 x ŽARULJICE za foto senzore, 4 x elektromagnetski PNEUMATSKI ventili i pneumatski KOMPRESOR. Model se isporučuje sastavljen i motiran na drvenu podlogu.

slikev/FT536631.jpg
FT536631 
Fischer set - 536631 - Automated High Bay Warehouse 24v 
1.102.50

KOL:

Regalno skladište sa pokretnom robotskom rukom za opsluživanje. Regal ima 9 skladišnih pozicija. Model ima 2 x ENKODER motor, 2 x MINI motor, 4 x TIPKALO ( limit prekidači ) 2 x FOTO senzor (tranzistor), 2 x ŽARULJICE za foto senzore, 6 x raznobojni ELEMENTI obrade. Model se isporučuje sastavljen i motiran na drvenu podlogu.

slikev/FT536630.jpg
FT536630 
Fischer set - 536630 - Vacuum Gripper Robot 24v 
918.75

KOL:

Robotska ruka ima tri slobode kretanja. Za prihvat elemenata koristi VAKUMSKU hvataljku. Radni prostor: X os 270 stupnjeva, Y os (Naprijed/Natrag) 140 mm, Z os ( Gore/ Dolje) 120 mm. Model se satoji od: 3 x ENKODER motor, 3 x limit TIPKALA ( prekidači ), 1 x VAKUMSKA hvataljka, 1 x KOMPRESOR, 1 x PNEUMATSKI ventil. Model se isporučuje sastavljen i montiran na drvenu podlogu.

slikev/FT511938.jpg
FT511938 
Fischer set - 511938 - 3D-Robot 24V 
808.50

KOL:

Robotska ruka ima TRI slobode kretanja. Os 1: rotaciju od 180 stupnjeva. Os 2: Naprije / Natrag 90 mm. Os 3: Gore /Dolje 150 mm. Model se sastoji od: 2 x ENKODER motor ( Max. Puls frekvencija 1 kHz), 2 X MINI motor, 4 x limit TIPKALA ( prekidača), 2 x inpulsni senzori ( tipkala ). Model se isporučuje sastavljen i montiran na drvenu podlogu.

slikev/FT050464.jpg
FT050464 
Fischer set - 50464 - Conveyor Belt 24V DC 
272.20

KOL:

Pokretna traka dužine 275 mm. Može transportirati element obrade promjera do 29 mm. Može se kombinirati sa drugim pokretnim trakama. Model se satoji od: 1 x MINI motor, 1 x TIPKALO kao impulsni senzor ( brojanje impulsa ), 2 x FOTO senzor ( tranzistor ), 2 x SVIJETLO za foto senzor. Model se isporučuje sastavljen.

slikev/FT096785.jpg
FT096785 
Fischer set - 96785 - Punching Machine with Conveyor Belt 24V 
355.25

KOL:

Pokretna traka sa dvije svijetlosne kontrolne pozicije. Jedna kontrolora poziciju elementa koji se stavlja na pokretnu traku, a druga element koji se nalazi na poziciji za obradu. Model se satoji od: 2 x MINI motor, 2 x limit TIPKALA ( prekidači ), 2 x FOTO senzor ( tranzistor ), 2 x SVIJETLO za osvjetljavanje foto senzora. Model se isporučuje sastavljen.

Nađi po šifri:

broj proizvoda na str.:

1/2