NOVI PROJEKT - 02
ProgBlox objektno programiranje bez računala
PROJEKT U RADU
Pr02_01.jpg
Komplet je namijenjen djeci dobi od 5 - 7 godina. Cilj je naučiti rješavati složenije probleme (rastavljanjem na dijelove - objekte) i uz logičko razmišljanje naučiti osnovne korake programiranja, konstrukcija i robotike. Fokus djeteta se usmjerava na dio problema - jedan objekt ili na povezane objekte. Objekti su svi aktivni dijelovi nekog modela koji se daju kontrolirati putem kontrolnog modula. Objekti mogu biti ulazni ( spojeni na ulaz prijemnog modula ) i izlazni ( spojeni na izlaz prijemnog modula ). Za svaki ulazni objekt mogu se složiti dva programa. Jedan program je za stanje kada ulazni objekt ima signal (ON), a drugi za stanje kada ulazni objekt nema signal (OFF). Takve programe zovemo objektni programi. Osim objektnih programa, stanja izlaznih objekata možemo kontrolirati i putem glavnog programa.
KATALOG - LINK NA KATALOG:
LINK NA ŠKOLU PROGRAMIRANJA:
1. Kako se programira6. Sušilo za ruke + signalno svjetlo
2. Objektni program i glavni program7. Model - Beskorisni stroj
3. Koji senzori se mogu koristiti?8. Model - Rampa sa signalnim svijetlom
4. Model - Semafor9. Vozilo prati crtu - save program
5. Model - Sušilo za ruke10. Vozilo prati crtu - load program
ProgBlox tablet
Završili smo novu verziju tableta s ugrađenom litijskom baterijom. Autonomija rada više od 4 sata. Težina tableta 265 grama, dimenzije 210 x 135 x 10 (18) mm.
FAZA RAZVOJA
10.03.2023. Ideja za proizvod je nastala prije desetak godina, a konačna verzija prošle godine. Nažalost radi nedostupnosti nekih elektroničkih dijelova i drugih materijala projekt se produžio više nego je bilo planirano. Prva testna verzija je bila prikazana na Maker Faireu 2022 u Zagrebu. Sada smo u fazi izrade ProgBlox pada napajanog putem baterije i definiranjem različitih modela koji će biti dio seta.
TEHNIČKI OPIS - tablet i kontrolni modul
Pr02_03.jpg
Podloga ProgBlox koristi se za slaganje programa. Programi mogu imati najviše 18 blokova. Nakon što je program složen, pritisne se tipka RUN za slanje programa kontrolnom modulu. Tablet se napaja putem baterije i može raditi 4 ili više sati (ovisno o veličini baterije). Baterija se puni putem USB C priključka (5V). Kontrolni modul se može napajati putem baterije 9V ili adaptera. Modul ima 4 x digitalni ulaz ( signal + GND ), 4 x izlaz za motore ili druge uređaje. Izlazno napajanje je približno jednako ulaznom napajanju kontrolnog modula (9V). Na ulaze kontrolnog modula mogu se spojiti različiti senzori ( foto, IR, Magnetski, toplinski, prekidač, ...). Ulazi modula podržavaju napon do 9V.
ProgBlox Car set
Pr02_07.jpg
Prvi set koji je kompletiran, a namjenjen je najmlađim programerima. Set se sastoji od robotskog vozila koje ima dodirne senzore ( odbojnik ) i IR senzore. Senzori se mogu koristiti za kontrolu kretanja vozila. Osim senzora, programski se može upravljati i višebojnim LED svijetlom. Set sadrži 56 naredbenih kockica.
ProgBlox BASIC set
Pr02_04.jpg
ProgBlox početni ( BASIC ) set se sastoji od ProgBlox tableta, jednog kontrolnog modula i 40 blokova za programiranje. Tablet ima bateriju od 600 mAh koja omogućava autonomiju rada oko 4 sata. Proširenja seta omogućavaju kontrolu vozila ili više kontrolnih modula putem jednog tableta.
Kako se programira
Programske kockice slažemo s lijeva u desno, a početna pozicija je prva donja s lijeve strane. Kraći program koji se sastoji od maksimalno šest programskih kockica mogu se složiti i vertikano. Video prikazuje oba načina slaganja programa. Nakon što je program složen pritisne se tipka RUN.
Objektni program i glavni program
Primjer objektnog i glavnog programa. Prvi program definira objekt "TIPKALO". Kada se pritisne tipkalo pali se ZELENO svijetlo. Drugi - glavni program, definira što se događa sa žutim svijetlom.
Koji senzori se mogu koristiti?
Pr02_09.jpg
Mogu se koristiti svi digitalni i analogni senzori. Analogni senzori će raditi kao digitalni. U primjeru su korišteni FOTO, magnetski, prekidać (dodirni) i IR senzor.
Model - Semafor
Pr02_05.jpg
Primjer glavnog programa za simulaciju rada semafora.
Model - Sušilo za ruke
Pr02_06.jpg
Glavni program: pali svijetlo (žuti izlaz). Prvi objektni program za foto senzor definira: kada NEMA signal uključi motor ventilatira (plavi izlaz). Drugi objektni program za foto senzor definira: kada IMA signal isključi motor ventilatora (plavi izlaz).
Sušilo za ruke + signalno svjetlo
Pr02_06.jpg
Glavni program: pali svijetlo (žuti izlaz). Prvi objektni program za foto senzor definira: kada NEMA signal uključi CRVENO svijetlo (crveni izlaz) i motor ventilatira (plavi izlaz). Drugi objektni program za foto senzor definira: kada IMA signal isključi CRVENO svijetlo (crveni izlaz) i motor ventilatora (plavi izlaz).
Model - Beskorisni stroj
Pr02_08.jpg
Svrha modela beskorisnog stroja je da gasi svijetlo. Putem tipkala ( crveni ulaz ) pali se CRVENo svijetlo ( crveni izlaz ). Kada FOTO senzor ( zeleni ulaz ) ima signal uključuje se motor. Motor putem poluge uključuje tipkalo ( žuti ulaz ). Kada tipkalo ( žuti ulaz ) ima signal gasi se CRVENO svijetlo i nakon pola sekunde se isključuje motor.
Model - Rampa sa signalnim svijetlom
Pr02_10.jpg
Model rampe sa signalnim CRVENIM svijetlom. Rampa se podiže kada se prekine signal FOTO senzora (ŽUTI ulaz). Rampa se podiže, ostaje podignuta određeno vrijeme i nakon toga se spušta. Kad je rampa spuštena pali se CRVENO svijetlo (CRVENI izlaz). Podizanje rampe se aktivira i putem MAGNETSKOG senzora (SV.PLAVI ulaz).
Vozilo prati crtu - save program
Pr02_12.jpg
Programiranje vozila da prati crtu putem IR senzora (CRVENI i ZELENI ulaz). Napajanje IR senzora se spaja na bateriju (9V). Na vozilu se nalazi "SIRENA" (SV.PLAVI izlaz) koja se može po želji uključiti. Osim sirene na vozilu se mogu uključiti i svijetla (ŽUTI zlaz). Na kraju video primjera koristi se "SAVE" blok, koji sprema program u memoriju primjenog modula.
Vozilo prati crtu - load program
Nakon priključka napajanja, pritiskom na gumb (CRVENI) prijemnog modula učitava se program i vozilo je spremno za pračenje crte.