Ostali modeli za rad u nastavi

Nađi po šifri:

Broj proizvoda na str.:

1/1Šifra artikla

Naziv


Cijena Kn

(sa PDV)

slike/ROB00253.jpg
ROB00253 
Model - MEHANIČKI SEMAFOR - ručni pogon  830 .35

KOL:

Komplet sadrži elemente za izradu jednog modela mehaničkog semafora pogonjenog rukom. Semafor je "programiran" pomoću bregastog vratila. U kompletu se nalaze upute za izradu modela.
slike/ROB00252.jpg
ROB00252 
Model - MEHANIČKI SEMAFOR - pogon motor  966 .75

KOL:

Komplet sadrži elemente za izradu jednog modela mehaničkog semafora pogonjenog elektromotorom. Semafor je "programiran" pomoću bregastog vratila. U kompletu se nalaze upute za izradu modela.
slike/ROB00266.jpg
ROB00266 
Model - KONSTRUKCIJE  316 .98

KOL:

Komplet za izvođenje viježbi iz statike. Komplet sadrži elemente za izradu osnovnih viježbi iz konstrukcija i modela pet različitih vrsta mostova. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvoðenja Vježbe.
slike/ROB00306.jpg
ROB00306 
Model - PNEUMATIKA  339 .56

KOL:

Model rampe koja se podiže pomoću pneumatike i osnovni model funkcioniranja pneumatike.
slike/ROB00001.jpg
ROB00001 
Model - PUMPA ZA NAFTU - (napajanje - 1 x solarni modul , bez gorive čelije )  664 .50

KOL:

Model koji koristi sunčevu električnu energiju dobivenu od sunca putem solarnog panela. Može se dopuniti sa gorivom čelijom i dodatnim solarnim panelom. Goriva čelija nije uključena u komplet.
slike/ROB00227.jpg
ROB00227 
Model - TRENJE  316 .98

KOL:

Komplet za izvođenje Vježbe sa trenjem. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.
slike/ROB00519.jpg
ROB00519 
Model - MIKRO PRIJENOSI (zup., lan., rem.)  41 .35

KOL:

Komplet iz kojeg se može izraditi jedan od tri mini prijenosa, lančani, remenski ili zupčani.
slike/ROB00237.jpg
ROB00237 
Model - STRUJNI KRUG  578 .81

KOL:

Komplet sadrži elemente za Vježbe iz spajanja strujih krugova. Vježbe se rade sa svijetlima ili elektromotorom. U kompletu se nalaze upute za izradu modela.

Nađi po šifri:

broj proizvoda na str.:

1/1