Tehnički opis proizvoda

MicroBit_IO-F5_datasheet_m.jpgShematska specifikacija micro:bit IO F5 sučelja za micro:bit.
MicroBit_IO-T5_datasheet_m.jpgShematska specifikacija micro:bit IO T5 sučelja za micro:bit.
Pi-F5_datasheet_m.jpgShematska specifikacija Pi-F5 sučelja za Raspberry Pi.
Uno-F5_datasheet_m.jpgShematska specifikacija sučelja Uno-F5. Ulazni signali do 9V.
Mega-F5_datasheet_m.jpgShematska specifikacija sučelja Mega-F5 za Arduino MEGA.