Tehnički opis proizvoda

MicroBit_IO-F5_datasheet_m.jpgShematska specifikacija micro:bit IO F5 sučelja za micro:bit. Ulazni signali do 9V.
MicroBit_IO-T5_datasheet_m.jpgShematska specifikacija micro:bit IO T5 sučelja za micro:bit. Ulazni signali do 9V.
Pi-F5_datasheet_m.jpgShematska specifikacija Pi-F5 sučelja za Raspberry Pi. Sučelje se napaja putem konvertera 5V koji je testiran do opterečenja od 1800 mA, zato se preporuča izmjenični rad servo motora (napajanje putem istog konvertera). Na sve ulaze mogu se spajati signali do 9V.
Pi-T5_datasheet_m.jpgShematska specifikacija Pi-T5 sučelja za Raspberry Pi. Servo motori se napajaju putem posebnog konvertera 5V i ne utječu na napajanje Raspberry Pi sučelja. Na sve ulaze mogu se spajati signali do 9V.
Uno-F5_datasheet_m.jpgShematska specifikacija sučelja Uno-F5. Ulazni signali do 9V.
Uno-T5_datasheet_m.jpgShematska specifikacija sučelja Uno-T5. Ulazni signali do 9V.
Mega-F5_datasheet_m.jpgShematska specifikacija sučelja Mega-F5 za Arduino MEGA. Ulazni signali do 9V.
Mega-T5_datasheet.jpgShematska specifikacija sučelja Mega-T5 za Arduino MEGA. Ulazni signali do 9V.