ŠKOLA PROGRAMIRANJA
MakeCode programi za micro:bit AD sučelje
1. PRIKAZ TEKSTA NA DISPLEJU11. KREIRANJE BITMAPE IGRAČA
2. BRISANJE ODREĐENOG TEKSTA12. ANIMIRANI OBJEKT IGRAČA
3. VELIČINA TEKSTA (FONTA)13. KONTROLE OBJEKTA - IGRAČ
4. KRUŽNICA - KRUG14. VERTIKALNI POMAK VIŠE OBJEKATA
5. LINIJE15. KREIRANJE NEAKTIVNIH OBJEKATA (ZID)
6. PRAVOKUTNIK - KVADRAT16. PLATFORM GAME - POČETAK
7. ZVUČNI SIGNAL - BIP17. KOMPLETNA IGRA SA DVIJE PLATFORME (EKRANA)
8. BIT SKROLL - HORIZONTALNI18. GRAF MJERENJA TEMPERATURE
9. POMAK PREMA GORE ILI DOLJE (SCROLL)19. ALARM
10. MOD EKRANA - NORMAL - INVERZNI20. ULTRAZVUČNI METAR

PRIKAZ TEKSTA NA DISPLEJUTOP
01.jpg

OPIS:
Ispis teksta na ekranu u karakter modu i grafičkom. U karakter modu se tekst može ispisati na 10 horizontalnih pozicija i 6 vertikalnih. U grafičkom modu tekst se ispisuje na piziciju piksela, na 84 horizontalne i 48 vertikalnih pozicija. Ispis teksta u karakter modu na poziciju x=2, y=2 bi u grafičkom bilo x=13, y=17. Veličina znakova (fonta) je 6x8 piksela.

BRISANJE ODREĐENOG TEKSTATOP
02.jpg

OPIS:
Brisanje teksta na ekranu može se raditi na više načina. Jedan je ispisom praznog reda preko postoječeg teksta. Drugi je ispis istog teksta u "BIJELOJ" boji, a treči ispisom pravokutnika bijele boje s bijelom ispunom na poziciju teksta.

VELIČINA TEKSTA (FONTA)TOP
03.jpg

OPIS:
Tekst se može ispisati u tri veličine (1-3) u karakter i grafičkom modu. U ovom primjeru tekst brišemo pomoću pravokutnika.

KRUŽNICA - KRUGTOP
04.jpg

OPIS:
Za ispis kruga ili kružnice koristimo grafičke koordinate x (0-83) i y (0-47).

LINIJETOP
05.jpg

OPIS:
Za ispis linija koristimo grafičke koordinate x (0-83) i y (0-47).

PRAVOKUTNIK - KVADRATTOP
06.jpg

OPIS:
Za ispis pravokutnika ili kvadrata koristimo grafičke koordinate x (0-83) i y (0-47).

ZVUČNI SIGNAL - BIPTOP
07.jpg

OPIS:
Možete generirati zvučni signal u određenom rasponu frekvencije 0 - 255 i trajanju od 1 sekunde. Ovaj zvuk generira micro:bit AD sučelje i ne utječe na rad programa na micro:bitu.

BIT SKROLL - HORIZONTALNITOP
08.jpg

OPIS:
Horizontalni, fini, skroll za jedan ili više bitova može se definirati za jedan ili više redova teksta (karakter mod). Ako se želi raditi skrol cijelog ekrana treba odrediti red 0 kao početni do 5 reda. Skrol se može izvoditi "KRUŽNO" (ispis na drugoj strani ekrana) ili s nestajanjem.

POMAK PREMA GORE ILI DOLJE (SCROLL)TOP
09.jpg

OPIS:
Tekst scroll za jedan red prema gore ili prema dolje.

MOD EKRANA - NORMAL - INVERZNITOP
10.jpg

OPIS:
Ako želite promijeniti prikaz na ekranu možete promijeniti standardni crno-bijeli (0) u inverzni bijelo-crni (1).

KREIRANJE BITMAPE IGRAČATOP
11.jpg

OPIS:
Primjer kreiranja bitmape objekta igrača. Objekat igrača se može kontrolirati putem gumba "A" i "B" te analogno pinom "P1" i "P2". U kasnijem primjeru će biti prikazano kompletno upravljanje u svim smjerovima.

ANIMIRANI OBJEKT IGRAČATOP
12.jpg

OPIS:
Animacija se radi jednostavnim definiranjem druge bitmape (animacijske bitmape) koja se izmjenjuje sa glavnom bitmapom. Brzina animacije može se podešavati putem komande (animation player speed). Podešavanje je potrebno postaviti kod igre koja koristi horizontalni scroll (GAME scroll).

KONTROLE OBJEKTA - IGRAČTOP
13.jpg

OPIS:
Objekt igrača možemo kontrolirati putem tipkala na micro:bitu (A i B) i analogno putem ulaza P1 i P2. Primjer prikazuje program za kontrolu u sva četiri smjera. Osim kontrole pomakom objekta za nekoliko piksela, objekt igrača može skakati. Ovu kontrolu prikazat ćemo u drugom primjeru.

VERTIKALNI POMAK VIŠE OBJEKATATOP
14.jpg

OPIS:
Primjer pomaka više objekata na ekranu putem SCROLL funkcije. Program putem RANDOM funkcije iscrtava objekte na horizontalnu (x) poziciju i početnu vertikalnu poziciju (y=0). Zatim se kompletan sadržaj ekrana pomakne (scroll) za osam piksela prema dolje.

KREIRANJE NEAKTIVNIH OBJEKATA (ZID) TOP
16.jpg

OPIS:
Objekti koji aktivno ne sudjeluju u igri, kao što su zidovi, mogu se definirati do dužine od 10 bitmapa u horizontalnom ili vertikalnom smjeru. Sve kupno može biti 20 objekata (aktivnih i neaktivnih, osim igrača) definirano u igri. Tijekom igre objekti se mogu redefinirati.

PLATFORM GAME - POČETAKTOP
25.jpg

OPIS:
U svega OSAM KORAKA (dodali smo još jednu funkciju) postavlja se osnovna konstrukcija platformske igre. Ovaj osnovni primjer pokazuje kako se kreira objekt, platforma i određene karakteristike igre. Igrač se kontrolira putem tipke A na micro:bitu.

KOMPLETNA IGRA SA DVIJE PLATFORME (EKRANA)TOP
26.jpg

OPIS:
Primjer igre sa dvije platforme i četiri objekta - ukupno šest na dva ekrana (max.20). U programu se mogu vidjeti sve glavne funkcije i parametri koji se trebaju (mogu) postaviti. Ima još funkcija koje utječu na igru i mogu se koristiti, kao što je automatska izmjena nivoa (LEVELA) igre. Od početne brzine (sporije) prema sve većoj brzini. Kontrola objekta igrača putem tipke A na micro:bitu (JUMP).

GRAF MJERENJA TEMPERATURETOP
30.jpg

OPIS:
Jednostavan graf mjerenja temperature. Primjer je sa relativnim mjerenjem i za točne vrijednosti trebali bi u programu dodati preračunavanje (kalibraciju). U primjeru se koristi toplinski senzor za udaljeno mjerenje temperature GROVE koji je spojem na pinove P1 i P2, te na 3.3V napajanje. Za graf se koristi analogno očitanje pina P2. Prema ovom primjeru mogu se napraviti grafovi očitanja iz različitih senzora s analognim vrijednostima (foto, toplinski, zvučni, otporni, ultrazvučni,...).

ALARMTOP
31.jpg

OPIS:
U ovom primjeru koristimo GROVE PIR senzor i analogno očitavamo pin P1. Kad pin ima vrijednost veću od 100 uključuje se zvuk i upozorenje alarma, a kad je manja isključuje. Senzor detektira promjene do udaljenosti od 6m. Senzor je spojen na pin P1 i 3.3V napajanja.

ULTRAZVUČNI METARTOP
32.jpg

OPIS:
Mjerenje udaljenosti putem ultrazvučnog senzora. Primjer mjerenja udaljenosti sa ispisom vrijednosti na micro:bit AD displeju. Senzor je spojen na pinove P1 i P2, te na 3.3V napajanje.