ŠKOLA PROGRAMIRANJA
Python programi za micro:bit AD sučelje
1. Tiha noć7. IGRA -  JEDNOSTAVNI PRIMJER (Python)
2. FOTO SENZORI - VRIJEDNOSTI (Python)8. GRAFIČKE FUNKCIJE (Python)
3. FOTO SENZORI - GRAF VRIJEDNOSTI (Python)9. IGRA - METEORI (Python)
4. STANJE TIPKALA (Python)10. IGRA - LABIRINT (Python)
5. micro:bit AD + micro:bit IO F5 - I2C komunikacija (Python)11. PLATFORMASKA IGRA (Python)
6. GRAFIČKE FUNKCIJE U PRIMJENI - KOMPAS (Python)12. FUNKCIJE ZA RAD S TEKSTOM (Python)

Tiha noćTOP
24.jpg

Muzička čestitka.

FOTO SENZORI - VRIJEDNOSTI (Python)TOP
23.jpg

Prikaz analognih vrijednosti senzora očitanja također se može prikazati na nekoliko načina. Jedan je prikaz u obliku teksta.

FOTO SENZORI - GRAF VRIJEDNOSTI (Python)TOP
22.jpg

Prikaz analognih vrijednosti očitanih senzora moguće je prikazati na više grafičkih načina. Primjer prikazuje očitane vrijednosti u obliku 2D grafa.

STANJE TIPKALA (Python)TOP
21.jpg

Jedan od načina prikaza stanja tipkala ili nekog drugog senzora, s digitalnim očitavanjem vrijednosti, je tekstualni prikaz stanja. Moguće je prikazati i grafički.

micro:bit AD + micro:bit IO F5 - I2C komunikacija (Python)TOP
20.jpg

Micro:bit AD se može koristiti za prikaz vrijednosti u kombinaciji sa drugim sučeljima koja omogućavaju I2C (3.3V) komunikaciju. Prikazano sučelje je micro:bit IO F5 koje ima konektor za I2C (3.3V) komunikaciju. Sučelje F5 istovremeno napaja micro:bit AD putem priključka za napajanje 5V.

GRAFIČKE FUNKCIJE U PRIMJENI - KOMPAS (Python)TOP
19.jpg

Za prikaz podataka dobivenih od kompasa, koristili smo funkcije za iscrtavanje kružnice, punog kruga i linije.

IGRA -  JEDNOSTAVNI PRIMJER (Python)TOP
16.jpg

Ova igra ne koristi scroll funkciju za pomak objekata. Objekti se prikazuju na ekranu i ne mijenjaju poziciju. Koriste se objekti sa funkcijama koji utječu na objekt igrača. Osim prethodno prikazanih objekata, koristi se novi objekt sa funkcijom VRATA. Prolaskom kroz VRATA, objekt igrača se pojavljuje na početnoj poziciji i kompletni ekran se ponovo prikazuje. Koriste se i DODIRNI senzori za dodatne kontrole objekta igrača. Za iscrtavanje linija koriste se standardne funkcije. Za kreiranje ekrana mogu se koristiti i ostale standardne funkcije za iscrtavanje ili ispis teksta.

GRAFIČKE FUNKCIJE (Python)TOP
15.jpg

Demo prikazuje funkcije za iscrtavanje linije, kružnice, pravokutnika, piksela u kombinaciji sa scroll funkcijama. Scroll funkcije omogućavaju prikaz podataka u obliku GRAFA ili jednostavnu animaciju. Kombinacije scroll funkcija s grafičkim objektima, najbolje se mogu vidjeti u demo primjerima igara.

IGRA - METEORI (Python)TOP
13.jpg

Kao i u prethodnoj igri, potrebno je definirati izgled "ekrana" i pozicije objekata na ekranu. Kod ove igre nemamo platforme već objekte koji se sudaraju sa objektom igrača (letjelica). Osim objekata sa funkcijom (2,3), igra koristi i objekt koji ne mijenja rezultat igre direktno, ali utječe na poziciju objekta igrača.

IGRA - LABIRINT (Python)TOP
12.jpg

Igra koja sadrži sve osnovne funkcije za izradu igre i sva četiri smjera kontrole objekta igrača. U prethodnim igrama pojavljuju se zvučni efekti prilikom različitih situacija u igri. Zvučni efekti se koriste za dobivanje bodova, gubitak života i pad izvan ekrana (gubitak života). Zvučni efekti se mogu po želji kreirati.

PLATFORMASKA IGRA (Python)TOP
11.jpg

Prilikom izrade platformske igre potrebno je definirati određene parametre igre. Da bi igra bila zanimljiva potrebno je kreirati grafičke objekte koji imaju određenu funkciju. Osim objekta igrača (9), potrebno je kreirati objekt koji će donositi bodove igraču (2), te objekt koji će oduzimati život (3). Kod platformske igre potrebno je kreirati platforme po kojima se objekt igrača kreče. Funkcija OBJ omogućava kreiranje jednog ili više "ekrana" sa pozicijama različitih objekata. Prikaz tih "ekrana" na ekranu izvodi se redoslijedno i kružno. Osim kreiranja grafičkih objekata ( bitmape ), potrebno je definirati rad funkcija koje kontroliraju kretanje objekta igrača. Jedna od funkcija je GRAVITACIJA. Postavljanjem parametra za gravitaciju na 1 uključuje se funkcija koja kontrolira objekt igrača da pada, ako se ne nalazi na platformi. Ako je uključena funkcija PAD (1) objekt igrača nakon pada izvan ekrana se ponovo pojavljuje na početnoj poziciji, a ako je PAD isključen, objekt igrača će se pojaviti na gornjoj poziciji ekrana. Osim toga, ako se igra želi bodovati, potrebno je uključiti funkciju BOD sa početnim stanjem (0). Za dodjeljivanje početnog broj života koristi se funkcija LIV. Ovo je samo kratak opis nekih funkcija koje se koriste u ovoj demo igri.

FUNKCIJE ZA RAD S TEKSTOM (Python)TOP
10.jpg

Demo program prikazuje funkcije koje rade s ispisom i kontrolom teksta. Prikazane su funkcije ispisa teksta različite veličine u standardnom i grafičkom modu. Standardni mod koristi tekst rezoluciju ekrana (14x6), a grafički grafičku rezoluciju (84x48). Osim ispisa prikazane su funkcije za manipulaciju tekstom (scroll).