ŠKOLA PROGRAMIRANJA
RoboPRO programi za TXT - TX sučelje
1. ENKODER MOTOR - BROJANAJE IMPULSA14. FOTO SENZOR - ANALOGNO (1)
2. I2C modul - kontrola digitalnih senzora - SAMO TX sučelje15. IR SENZOR FISCHERTECHNIK - CRTA (3) - KONTROLA MOTORA
3. Kontrola radnje ( kotača ) INPULSNIM zupčanikom (FT037157)(3)16. IR SENZOR FISCHERTECHNIK - CRTA (2)
4. Kontrola okretanja kotača INPULSNIM zupčanikom (FT037157)(2)17. IR SENZOR FISCHERTECHNIK - CRTA (1)
5. Kontrola okretanja kotača INPULSNIM zupčanikom (FT037157)(1)18. FOTO SENZOR (TRANZISTOR) (2)
6. LOGIKA GRANANJA ZBIRNOM VARIJABLOM STANJA SENZORA - VOŽNJA PO CRTI - jednostavan primjer19. FOTO SENZOR (TRANZISTOR) (1)
7. LOGIKA GRANANJA ZBIRNOM VARIJABLOM STANJA SENZORA - jednostavan primjer20. KONTROLA ŽARULJICA TIPKALIMA
8. KOLOR SENZOR (2)21. KONTROLA ŽARULJICE TIPKALOM
9. KOLOR SENZOR (1)22. KONTROLA DC MOTORA
10. ULTRAZVUČNI SENZOR23. KONTROLA TRI ŽARULJICE - SEMAFOR
11. FOTO SENZOR - ANALOGNO (4)24. KONTROLA DVIJE ŽARULJICE
12. FOTO SENZOR - ANALOGNO (3)25. KONTROLA DVIJE ŽARULJICE
13. FOTO SENZOR - ANALOGNO (2)26. KONTROLA ŽARULJICE

ENKODER MOTOR - BROJANAJE IMPULSATOP
spajanje026_rpt.jpg 	RoboPro026T.jpg
SPAJANJE:
Spojite ENKODER motor na izlaz M4. Žice za brojač spojite na C4 i 9V. Kao na slici. VAŽNO: UVIJEK MORAJU BITI BROJ MOTORA (M4) I BROJAČA JEDNAKI (C4).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Brojanjem impulsa ( koraka ) motor treba napraviti jedan okretaj. Za jedan okretaj potrebno je oko 64 koraka. Isprobajte sa različitim brzinama i brojevima koraka.

I2C modul - kontrola digitalnih senzora - SAMO TX sučeljeTOP
spajanje025_rpt.jpgRoboPro025T.jpg
SPAJANJE:
Spojite I2C modul kablićem ( 6 pin ) na EXT2 konektor TX sučelja. Spojite ŽARULJICU na IZLAZ O1. Spojite tipkalo na konektor 3 I2C modula. U programu koristite ADRESU vašeg I2C modula. OBRATITE PAŽNJU NA PRAVINO OKRENUT KONEKTOR KOJI SPAJATE NA I2C MODUL, DA NE DOĐE DO KRATKOG SPOJA !
PROGRAMSKI ZADATAK:
Pritiskom na tipkalo treba se upaliti ŽARULJICA pola sekunde.

Kontrola radnje ( kotača ) INPULSNIM zupčanikom (FT037157)(3)TOP
spajanje024_rpt.jpgRoboPro024T.jpg
SPAJANJE:
Spojite MOTOR na IZLAZ M1, TIPKALO na ULAZ C1, a ŽARULJICU na IZLAZ O3.Tipkalo je montirano pokraj INPULSNOG zupčanika.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Uz pomoć INPULSNOG zupčanika i TIPKALA kotač se treba okretati u jednu stranu za određeni broj inpulsa, a zatim u drugu stranu za određeni broj inpulsa. Za vrijeme okretanja kotača ŽARULJICA treba zasvijetliti svaki puta kada je tipkalo pritisnuto ( ima inpuls ), a biti ugašeno svaki puta kada tipkalo nije pritisnuto. Umjesto paljenja i gašenja žaruljice možeta izvršavati neku drugu radnju.

Kontrola okretanja kotača INPULSNIM zupčanikom (FT037157)(2)TOP
spajanje023_rpt.jpgRoboPro023T.jpg
SPAJANJE:
Spojite MOTOR na IZLAZ M1 i TIPKALO na ULAZ C1.Tipkalo je montirano pokraj INPULSNOG zupčanika.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Uz pomoć INPULSNOG zupčanika i TIPKALA kotač se treba okrenuti za puni krug u jednu, a zatim u drugu stranu.

Kontrola okretanja kotača INPULSNIM zupčanikom (FT037157)(1)TOP
spajanje022_rpt.jpgRoboPro022T.jpg
SPAJANJE:
Spojite MOTOR na IZLAZ M1 i TIPKALO na ULAZ C1.Tipkalo je montirano pokraj INPULSNOG zupčanika.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Uz pomoć INPULSNOG zupčanika i TIPKALA kotač se treba okrenuti za puni krug u jednu, a zatim u drugu stranu.

LOGIKA GRANANJA ZBIRNOM VARIJABLOM STANJA SENZORA - VOŽNJA PO CRTI - jednostavan primjerTOP
spajanje021_rpt.jpgRoboPro021T.jpg
SPAJANJE:
Spojite LIJEVI motor na IZLAZ M1 (O1-zelena, O2-crvena). Spojite DESNI motor na IZLAZ M2 (O3-zelena, O4-crvena). Buksne na motorima slijva u desno: (zelena, crvena), (crvena, zelena). Spojite DESNI IR senzor na ULAZE I1 (plava/žuta) i I2 (plava), a LIJEVI IR senzor na ULAZE I3 (plava) i I4 (plava/žuta).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Vozilo vozi po crti uz kontrolu stanja senzora putem zbirne varijable.

LOGIKA GRANANJA ZBIRNOM VARIJABLOM STANJA SENZORA - jednostavan primjerTOP
spajanje020_rpt.jpgRoboPro020T.jpg
SPAJANJE:
Spojite svijetlo CRVENO ( lijevo ) na IZLAZ O6, a ŽUTO ( desno )na IZLAZ O5. Spojite DESNI IR senzor na ULAZE I1 (plava/žuta) i I2 (plava), a LIJEVI IR senzor na ULAZE I3 (plava) i I4 (plava/žuta).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Ovo je primjer za testiranje glavne logike prema stanju očitanih senzora. Logika programa se grana prema zbirnom stanju IR senzora i može se kombinirati na različite načine. Jednaki sistem očitanja može se koristiti i za druge senzore.

KOLOR SENZOR (2)TOP
spajanje019_rpt.jpgRoboPro019T.jpg
SPAJANJE:
Spojite CRVENO svijetlo na IZLAZ 1 (O1) i ZELENO na IZLAZ 2 (O2). Spojite KOLOR senzor na napajanje i ULAZ 1 (I1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada je senzor iznad CRVENE podloge treba se upaliti CRVENO svijetlo, a kada je iznad ZELENE ZELENO svijetlo. Kada je senzor iznad BIJELE podloge oba svijetla se trebaju ugasiti.

KOLOR SENZOR (1)TOP
spajanje018_rpt.jpgRoboPro018T.jpg
SPAJANJE:
Spojite CRVENO svijetlo na IZLAZ 1 (O1) i ZELENO na IZLAZ 2 (O2). Spojite KOLOR senzor na napajanje i ULAZ 1 (I1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada je senzor iznad CRVENE podloge treba se upaliti CRVENO svijetlo, a kada je iznad ZELENE ZELENO svijetlo.

ULTRAZVUČNI SENZORTOP
spajanje017_rpt.jpgRoboPro017T.jpg
SPAJANJE:
Spojite SVIJETLO na izlaz 1 (M1 ili O1). Spojite ULTRAZVUČNI senzor na napajanje i ULAZ 1 (I1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada se senzoru približi predmet na manju udaljenost od 10 cm treba se upaliti SVIJETLO. Koristite VARIJABLU za kontrolu vrijednosti senzora. Probajte sa drugim udaljenostima.

FOTO SENZOR - ANALOGNO (4)TOP
spajanje016_rpt.jpgRoboPro016T.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENO svijetlo na izlaz 1 (M1 ili O1) , a ZELENO svijetlo na izlaz 3 (M2 ili O3). Spojiti FOTO senzor ( FOTO LED diodu ili FOTO OTPORNIK (NE led tranzistor ) na ulaz 1 (I1). Vrijednosti za usporedbu ( <500 i >500) prilagodite vašem senzoru.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada je FOTO senzor jače osvijetljen treba se upaliti CRVENO svijetlo, a kada je slabije osvijetljen ZELENO.

FOTO SENZOR - ANALOGNO (3)TOP
spajanje015_rpt.jpgRoboPro015T.jpg
SPAJANJE:
Spojiti ŽARULJICU na izlaz 1 (M1 ili O1). Spojiti FOTO senzor ( FOTO LED diodu ili FOTO OTPORNIK , NE led tranzistor ) na ulaz 1 (I1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Jačina svijetlosti ŽARULJICE treba pokazivati jačinu osvijetljenja senzora. Ako je senzor jače osvijetljen, ŽARULJICA treba ječe svijetliti i obrnuto.

FOTO SENZOR - ANALOGNO (2)TOP
spajanje014_rpt.jpgRoboPro014T.jpg
SPAJANJE:
Spojiti ŽARULJICU na izlaz 1 (M1 ili O1). Spojiti FOTO senzor ( FOTO LED diodu ili FOTO OTPORNIK , NE led tranzistor ) na ulaz 1 (I1). Vrijednost ( < 500 ) prilagodite vašem senzoru:
PROGRAMSKI ZADATAK:
Okretanjem LED diode prema svijetlu ( dnevnom ili rasvjeti ) ŽARULICA se treba upaliti. Kad se okrene od svijetla, treba se ugasiti. U programu treba koristiti VARIJABLU za prikaz izlazne vrijednosti senzora.

FOTO SENZOR - ANALOGNO (1)TOP
spajanje013_rpt.jpgRoboPro013T.jpg
SPAJANJE:
Spojiti ŽARULJICU na izlaz 1 (M1 ili O1). Spojiti FOTO senzor ( FOTO LED diodu ili FOTO OTPORNIK , NE led tranzistor ) na ulaz 1 (I1). Vrijednost ( < 500 ) prilagodite vašem senzoru:
PROGRAMSKI ZADATAK:
Okretanjem LED diode prema svijetlu ( dnevnom ili rasvjeti ) ŽARULICA se treba upaliti. Kad se okrene od svijetla, treba se ugasiti.

IR SENZOR FISCHERTECHNIK - CRTA (3) - KONTROLA MOTORATOP
spajanje012_rpt.jpgRoboPro012T.jpg
SPAJANJE:
Spojite motor na IZLAZ M1 (O1+O2). Spojite IR senzor na napajanje i na ULAZE 1 i 2 (I1 + I2).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada lijevi senzor nađe crtu treba se KOTAČ (motor) početi okretati u jednu stranu, a kada desni senzor nađe crtu KOTAČ (motor) se treba početi okretati u drugu stranu. Kad su oba senzora pronašla crtu KOTAČ (motor) treba stati.

IR SENZOR FISCHERTECHNIK - CRTA (2)TOP
spajanje011_rpt.jpgRoboPro011T.jpg
SPAJANJE:
Spojite CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (O1), a ZELENU na IZLAZ 2 (O2).Spojite IR senzor na napajanje i na ULAZE 1 i 2 (I1 + I2).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada lijevi senzor nađe crtu treba se upaliti CRVENA žaruljica, a kada desni senzor nađe crtu ZELENA žaruljica. Kad su oba senzora našla crtu žaruljice se pale i gase naizmjenično.

IR SENZOR FISCHERTECHNIK - CRTA (1)TOP
spajanje010_rpt.jpgRoboPro010T.jpg
SPAJANJE:
Spojite CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (O1), a ZELENU na IZLAZ 2 (O2).Spojite IR senzor na napajanje i na ULAZE 1 i 2 (I1 + I2).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada lijevi senzor nađe crtu treba se upaliti CRVENA žaruljica, a kada desni senzor nađe crtu ZELENA žaruljica. Kad su oba senzora našla crtu pali se CRVENA žaruljica.

FOTO SENZOR (TRANZISTOR) (2)TOP
spajanje009_rpt.jpgRoboPro009T.jpg
SPAJANJE:
Spojite CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (O1), a ZELENU na IZLAZ 2 (O2).Spojite FOTOSENZOR na ULAZ 1 (I1) i žaruljicu koja osvjetljava foto senzorna IZLAZ 3 (O3).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upalite žaruljicu koja osvjetljava senzor. Kada fotosenzor ima signal treba se upaliti CRVENA žaruljica 0,2 sekunde. Kad fotosenzor nema signala treba se upaliti ZELENA žaruljica 0,2 sekunde.

FOTO SENZOR (TRANZISTOR) (1)TOP
spajanje008_rpt.jpgRoboPro008T.jpg
SPAJANJE:
Spojite CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (O1), a ZELENU na IZLAZ 2 (O2).Spojite FOTOSENZOR na ULAZ 1 (I1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada fotosenzor ima signal treba se upaliti CRVENA žaruljica 0,2 sekunde. Kad fotosenzor nema signala treba se upaliti ZELENA žaruljica 0,2 sekunde.

KONTROLA ŽARULJICA TIPKALIMATOP
spajanje007_rpt.jpgRoboPro007T.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (O1) , a ZELENU žaruljicu na IZLAZ 2 (O2). Spojiti TIPKALO 1 na ULAZ 1 (I1), a TIPKALO 2 na ULAZ 2 (I2).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Pritiskom na TIPKALO 1 pali se CRVENA žaruljica, a pritiskom na TIPKALO 2 pali se ZELENA žaruljica. Ponoviti.

KONTROLA ŽARULJICE TIPKALOMTOP
spajanje006_rpt.jpgRoboPro006T.jpg
SPAJANJE:
Spojite žaruljicu na IZLAZ 1 (O1). Spojite TIPKALO na ULAZ 1 (I1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Nakon pritiska na tipkalo žaruljica se mola upaliti 1 sekundu. Zatim ugasiti. Ponoviti.

KONTROLA DC MOTORATOP
spajanje005_rpt.jpgRoboPro005T.jpg
SPAJANJE:
Spojiti motor na IZLAZ 1 (M1 O1+O2).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Motor treba pokrenuti u jednu stranu 100 milisekundi. Zaustaviti motor 1 sekundu. Pokrenuti motor u drugu stranu za 100 milisekundi. Zaustaviti motor 1 sekundu. Ponoviti.

KONTROLA TRI ŽARULJICE - SEMAFORTOP
spajanje004_rpt.jpgRoboPro004T.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (O1), a ŽUTU na izlaz 2 (O2) i ZELENU na IZLAZ 3 (O3).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upaliti CRVENU žaruljicu 1 sekundu. Ugasiti CRVENU i upaliti ŽUTU žaruljicu 0,5 sekundi. Ugasiti ŽUTU i upaliti ZELENU žaruljicu 1 sekundu. Ponoviti.

KONTROLA DVIJE ŽARULJICETOP
spajanje003_rpt.jpgRoboPro003T.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (O1), a ZELENU na izlaz 2 (O2).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upali crvenu i zelenu žaruljicu 0,5 sekundi. Ugasi crvenu i zelenu žaruljicu 0,5 sekundi. Ponovi.

KONTROLA DVIJE ŽARULJICETOP
spajanje002_rpt.jpgRoboPro002T.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (O1), a ZELENU na izlaz 2 (O2).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upaliti crvenu žaruljicu 0,5 sekundi. Ugasiti crvenu žaruljicu 0,5 sekundi. Upaliti zelenu žaruljicu 0,5 sekundi. Ugasiti zelenu žaruljicu 0,5 sekundi. Ponoviti.

KONTROLA ŽARULJICETOP
spajanje001_rpt.jpgRoboPro001T.jpg
SPAJANJE:
Spojiti žaruljicu na IZLAZ 1 (O1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upaliti žaruljicu 0,5 sekundi. Ugasiti žaruljicu 0,5 sekundi. Ponoviti.