Arduino SUČELJE i pribor

Nađi po šifri:

Broj proizvoda na str.:

1/1Šifra artikla

Naziv


Cijena Kn

(sa PDV)

slike/ROB00152.jpg
ROB00152 
Uno-F5 sučelje ( Arduino UNO - fischertehnik ) konektor 5.2 x 2.1 mm  169 .00

KOL:

Specifikacija: priključak za adapter 6-9V, konektor za bateriju 9V, izlazni napon 5V i 3,3V, konektor za bežićni modul NRF24L01, 8 x IZLAZI - max 600 mA po izlazu (zavisno o ulaznom naponu), 4 x DC motor ili 8 x LED , 8 X ULAZI ( izlazi ) - 2 x digitalni, 6 x analogni, TX + RX, I2C, 2 x SERVO ( 5V ). Sučelje za Arduino UNO. Svi ulazi su sa PULL UP otpornicima ( HIGH stanje ). Maksimalni napon na ULAZIMA može biti do 9V.
slike/ROB00153.jpg
ROB00153 
Uno-F5 sučelje ( Arduino UNO - fischertehnik ) konektor 3.5 x 1.3 mm  169 .00

KOL:

Specifikacija: priključak za adapter 6-9V, konektor za bateriju 9V, izlazni napon 5V i 3,3V, konektor za bežićni modul NRF24L01, 8 x IZLAZI - max 600 mA po izlazu (zavisno o ulaznom naponu), 4 x DC motor ili 8 x LED , 8 X ULAZI ( izlazi ) - 2 x digitalni, 6 x analogni, TX + RX, I2C, 2 x SERVO ( 5V ). Sučelje za Arduino UNO. Svi ulazi su sa PULL UP otpornicima ( HIGH stanje ). Maksimalni napon na ULAZIMA može biti do 9V.
slike/ROB00156.jpg
ROB00156 
Mega-F5 sučelje ( Arduino MEGA - fischertehnik ) konektor 5.2 x 2.1 mm  237 .50

KOL:

Sučelje za Arduino MEGA (256). Specifikacija: priključak za adapter 6-9V, konektor za bateriju 9V, izlazni napon 5V i 3,3V, konektor za bežićni modul NRF24L01, 12 x IZLAZI - max 600 mA po izlazu (zavisno o ulaznom naponu), 6 x DC motor ( 5 x PWM) ili 12 x LED , 12 X ULAZI ( izlazi ) - 12 x analogno - digitalni, TX + RX, I2C, 2 x SERVO ( 5V ). Svi ulazi su sa PULL UP otpornicima ( HIGH stanje ). Maksimalni napon na ULAZIMA može biti do 9V.
slike/ROB00157.jpg
ROB00157 
Mega-F5 sučelje ( Arduino MEGA - fischertehnik ) konektor 3.5 x 1.3 mm  145 .00

KOL:

Sučelje za Arduino MEGA (256). Specifikacija: priključak za adapter 6-9V, konektor za bateriju 9V, izlazni napon 5V i 3,3V, konektor za bežićni modul NRF24L01, 12 x IZLAZI - max 600 mA po izlazu (zavisno o ulaznom naponu), 6 x DC motor ( 5 x PWM) ili 12 x LED , 12 X ULAZI ( izlazi ) - 12 x analogno - digitalni, TX + RX, I2C, 2 x SERVO ( 5V ). Svi ulazi su sa PULL UP otpornicima ( HIGH stanje ). Maksimalni napon na ULAZIMA može biti do 9V.
slike/ROB00144.jpg
ROB00144 
Uno-F sučelje (v1.0) ( Arduino UNO - fischertehnik ) konektor 5.2 x 2.1 mm  95 .00

KOL:

Specifikacija: priključak za adapter 6-12V, konektor za bateriju 9V, izlazni napon 5V i 3,3V, konektor za bežićni modul NRF24L01, 8 x IZLAZI - max 600 mA po izlazu, 6 - 12V zavisno o ulaznom naponu, 4 x DC motor ili 8 x LED , 8 X ULAZI ( izlazi ) - 2 x digitalni, 6 x analogni, TX + RX, I2C. Sučelje za Arduino UNO. Svi ulazi su sa PULL UP otpornicima ( HIGH stanje ). Napon na ulazima MAX. 5V.
slike/ROB00147.jpg
ROB00147 
Uno-F sučelje (v1.0) ( Arduino UNO - fischertehnik ) konektor 3.5 x 1.3 mm  95 .00

KOL:

Specifikacija: priključak za adapter 6-12V, konektor za bateriju 9V, izlazni napon 5V i 3,3V, konektor za bežićni modul NRF24L01, 8 x IZLAZI - max 600 mA po izlazu, 6 - 12V zavisno o ulaznom naponu, 4 x DC motor ili 8 x LED , 8 X ULAZI ( izlazi ) - 2 x digitalni, 6 x analogni, TX + RX, I2C. Sučelje za Arduino UNO. Svi ulazi su sa PULL UP otpornicima ( HIGH stanje ). Napon na ulazima MAX. 5V.
slike/ROB00145.jpg
ROB00145 
Uno-T sučelje (v1.0) ( Arduino UNO - terminals )  107 .50

KOL:

Specifikacija: priključak za adapter 6-12V, konektor za bateriju 9V, izlazni napon 5V i 3,3V, konektor za bežićni modul NRF24L01, 8 x IZLAZI - max 600 mA po izlazu, 6 - 12V zavisno o ulaznom naponu, 4 x DC motor ili 8 x LED , 8 X ULAZI ( izlazi ) - 2 x digitalni, 6 x analogni, TX + RX, I2C. Sučelje za Arduino UNO. Svi ulazi su sa PULL UP otpornicima ( HIGH stanje ). Napon na ulazima MAX. 5V.
slike/ROB00172.jpg
ROB00172 
novo
X nosać V2 za Arduino UNO / MEGA (3D print)  18 .75

KOL:

slike/ROB00171.jpg
ROB00171 
novo
X nosać V1 za Arduino UNO / MEGA (3D print)  18 .75

KOL:

Nađi po šifri:

broj proizvoda na str.:

1/1