facebook.png

© Želimir Bistrović 2018

P R O J E K T I

BUBI SUČELJE - radio veza - LCD ekran
BUBI-AR03-EXT03_RXLCD.jpg
Slika prikazuje model sa proširenjem i RX radio modulom ( 433 Mhz ). Kontrola svijetla putem daljinskog uređaja i prikaz rezultata na LCD ekranu ( I2C ). Radio veza se može koristiti za dodatnu kontrolu robota, za prijenos podataka od robota prema računalu (TX) ili komunikaciju između dva ili više robota.
BUBI SUČELJE - radio veza
BUBI-AR03-EXT03_RX.jpg
BUBI-AR03-EXT03_TX.jpg
Na slikama su prikazani modeli sa modulima za prijenos (TX) i prijem (RX) podataka putem radio veze (433Mhz). Mogučnost daljinske kontrole modela ili prijenos podataka između modela i računala.
BUBI SUČELJE - nekoliko modela
BUBI-AR03-01_opis.jpg
BUBI-AR03-osnov.jpg
Završena izrada i testiranje sučelja. Na slikama je prikazano osnovno sučelje i sučelje sa dvije verzije proširenja. Proširenje EX02 i EX03. EX02 ima konektore za 8 x I2C senzore, konektor za proširenje ( I2C ) i dvije memorije. EX03 još ima konektore za TX i RX komunikacije ( radio veza ).
BUBI SUČELJE - ROBOTIKA - AUTOMATIKA
ROBO-AR01.jpg
Kako rade i2C senzori ( IR i ultrazvučni ) vidi se na video primjeru. Program je pisan i učitan putem ARDUINO programa.
BUBI ROBO SUČELJE - ROBOTIKA - AUTOMATIKA
ROBO-AR01.jpg
ROBO-AR02.jpg
PROGRAMIRANJE: - putem ISP programatora (6 pin konektor), - kao ARDUINO (putem USB konektora) - FREEBASIC ili drugog programskog jezika (putem USB konektora). ARDUINO verzija koristi bootloader programom. Za programiranje putem FREEBASIC programskog jezika koristi se mikrokontroler sa programom za komunikaciju putem USB sučelja. Na slici su preikazana dva modela, jedan bez proširenja (desni) a drugi sa proširenjem. Proširenje omogućava korištenje vanjske memorije (trajni zapis) i kontrolu osam ili više I2C senzora (dio prikazan na većoj slici), teoretski do 13x8 senzora (104). Sučelje ima 8 izlaza za kontrolu motora ili svijetla i 7 ulaza za senzore. Mikrokotroler je ATMEGA328. Od senzora mogu se koristiti svi senzori sa I2C kontrolom ( IR, ULTRAZVUČNI, TERMO SA MJERENJEM, KOMPAS, TIPKALO, MAGNETSKI, FOTO ) uz proširenje, a bez proširenja svi standardni senzori ( FOTO, IR, TIPKALO, MAGNETSKI, TOPLINSKI). Dimenzije sučelja su 80 x 65 mm. Koristi napajanje od 6 do 12V. Očekivane CIJENE: samo sučelje: 300kn sučelje + proširenje: 360kn, samo proširenje: 95kn (sa PDV).
BUBI robot sa TICALIMA za obilaženje zapreka
BUBI_ticala.jpg
Napravili smo još jedan model BUBI robota. Model ima elektroniku koja pomoću ticala detektira i putem kontrole motora obilazi zapreke.
BUBI - robot za igranje nogometa
Slika04.jpg
BUBI - robot namjenjen za igranje "nogometa". Robot se sastoji od vozila s motorima i upravljačkog dijela s baterijama. Napajanje robota putem dvije AAA baterije. Robot se kontrolira putem četiri tastera u svim smjerovim. Cilj igre je ugurati lopticu u protivnički gol. CIJENA robota oko 135 Kn.
BUBI - SUMO robot
Slika03.jpg
BUBI - SUMO robot namjenjen za igranje SUMO borbe. Robot se sastoji od vozila s motorima i upravljačkog dijela s baterijama. Napajanje robota putem dvije AAA baterije. Robot se kontrolira putem četiri tastera u svim smjerovim. Cilj igre je izgurati protivničkog robota iz označenog kruga. CIJENA robota oko 135 Kn.
BUBI roboti za edukaciju i igru - PRATI SVIJETLO
BUBI03.jpg
Robot je po konstrukcji identičan robotu koji prati crtu osim djela elektronike koji je druge namjene. CIJENA oko 125 Kn.
BUBI roboti za edukaciju i igru - PRATI CRTU
BUBI01.jpg
BUBI robot koji prati crtu pomoču infracrvenih senzora. Osjetljivost senzora se može podešavati. Robot se sastoji od motora, tijela, kutije za bateriju ( 2xAAA = 3V ) i elektronike za praćenje crte. Svi djelovi se jednostavno montiraju na tijelo robota bez ljepila ili drugih pomagala. Elktronički dio može biti izrađen i testiran ili KIT verzija. CIJENA MODELA 125 Kn (sa PDV).
ULTRAZVUČNI senzori za stara sučelja "ROBO interface"
US_ROBO_inter.jpg
U ponudi imamo novi ultrazvučni senzor koji radi kao sklopka sa starijim sučeljima (ROBO interface). Spaja se na ulaz sučelja i na napajanje (9V). Udaljenost na koju reagira se može podesiti pomoću potenciometra.
USB adapter za PARALELNO sučelje
ROB00012.jpgAdapter je gotov i može se naručiti. Nalazi se u gripi kataloga SUČELJA I PRIBOR.
KOMPLET ZA ROBO ALKU
robo_alka.jpgPripremili smo komplet za kontrolu koplja kod ROBO ALKE. Na slici je montiran na vozilo. Komplet se sastoji od prijemnog djela ( montiran na vozilo ) i predjanika kojim se kontrolira koplje. Nalazi se u katalogu u grupi - MODELI ZA ROBOTIKU
USB adapter za PARALELNO sučelje 2.
usb to lpt2.jpg
Kontrola paralelnog sučelja je vrlo jednostavna. Za izlaze se koriste brojčane oznake od 1 do 8, a za ulaze slova A, B, C, D i E. Izlaz se uključuje jednostavnom naredbom Print #1,"1". #1 je oznaka COM porta. Ulazi se kontroliraju putem naredbe - INPUT#(1,#1).Video prikazuje kontrolu izlaza putem numeričke tipkovnice računala. USB adapter bi uskoro trebao biti spreman za isporuku.
USB adapter za PARALELNO sučelje 1.
usb to lpt1.jpg
Izradili smo USB adapter koji se priključuje na paralelno sučelje umjesto paralelnog kabla. USB adapter se priključije kablom na standarni USB port računala. Nakon priljučenja računalo pronalazi USB adapter kao novi serijski PORT. Sučelje se može kontrolirati putem FREEBASIC programskog jezika ili drugog. Video prikazuje jedan demo program koji kontrolira rad ulaza i izlaza na sučelju.