Gradbeni i spojni dijelovi

Nađi po šifri:

Broj proizvoda na str.:

1/2

slikee/31010.jpg
FT031010 
E - 31010 - Kutni element sa 2 spojnika 60 o 
1.31  Kn

KOLIČINA:

slikee/31011.jpg
FT031011 
E - 31011 - Kosi element sa 1 spojikom 30 o 
1.31  Kn

KOLIČINA:

slikee/31060.jpg
FT031060 
E - 31060 - Spojnik 15 
0.65  Kn

KOLIČINA:

slikee/31061.jpg
FT031061 
E - 31061 - Spojnik 30 
0.65  Kn

KOLIČINA:

slikee/31330.jpg
FT031330 
E - 31330 - Spojnik 45 
0.65  Kn

KOLIČINA:

slikee/31848.jpg
FT031848 
E - 31848 - Spojnik za konzolu 
0.65  Kn

KOLIČINA:

slikee/31918.jpg
FT031918 
E - 31918 - Kutni spojnik 60 o, 3 utora 
1.31  Kn

KOLIČINA:

slikee/31981.jpg
FT031981 
E - 31981 - Element sa kosinom 15 o 
1.88  Kn

KOLIČINA:

slikee/31982.jpg
FT031982 
E - 31982 - Mali spojnik 
0.65  Kn

KOLIČINA:

slikee/32064.jpg
FT032064 
E - 32064 - Građevni blok 15 sa rupom i dvije spojke 
1.31  Kn

KOLIČINA:

slikee/32071.jpg
FT032071 
E - 32071 - Element sa kosinom 7,5 o 
1.31  Kn

KOLIČINA:

slikee/32321.jpg
FT032321 
E - 32321 - Građevni blok 15 sa rupom - crni 
1.88  Kn

KOLIČINA:

slikee/32330.jpg
FT032330 
E - 32330 - Građevna pločica 15 x 30 x 3,75 sa 1 utorom 
1.88  Kn

KOLIČINA:

slikee/32615.jpg
FT032615 
E - 32615 - Kutni element 
3.19  Kn

KOLIČINA:

slikee/32850.jpg
FT032850 
E - 32850 - Građevni element 15 x 15 za spajanje na nosač 
1.31  Kn

KOLIČINA:

slikee/32879.jpg
FT032879 
E - 32879 - Građevni blok 30 - crni 
3.19  Kn

KOLIČINA:

slikee/32880.jpg
FT032880 
E - 32880 - Građevni blok 30 sa rupom - crni 
5.15  Kn

KOLIČINA:

slikee/32881.jpg
FT032881 
E - 32881 - Građevni blok 15 - crni 
3.19  Kn

KOLIČINA:

slikee/32882.jpg
FT032882 
E - 32882 - Građevni blok 15 sa dva spojnika - crni 
3.85  Kn

KOLIČINA:

slikee/35049.jpg
FT035049 
E - 35049 - Građevni elemenat 15 x 30 x 5 sa utorom i 1 spojnik 
1.31  Kn

KOLIČINA:

Nađi po šifri:

broj proizvoda na str.:

1/2